Moet de watersaneringsbijdrage ook betaald worden bij een lek?

ZWIJNDRECHT. Bij de s.pa zitten ze met een vraagteken rond een gegeven waar men niet altijd bij stil staat. De bewoners betalen flink aan de watersaneringsbijdrage maar wat gebeurt er als er een lek in de waterleiding zit? Het water dat dan weg loopt is niet bevuild en logischer wijze zou er dan toch geen sanering nodig zijn. en dus ook geen bijdrage mogen worden aangerekend.

Raadslid Denise Melis-De Lamper: "Soms hoor je wel eens het verhaal dat iemand een waterfactuur van vele duizenden euro's in de bus kreeg.  Bij nazicht blijkt dan heel dikwijls dat het om een ondergrondse, verborgen lek gaat.  Tot voor kort hanteerden de drinkwatermaatschappijen  allemaal een eigen lektarief, dat van maatschappij tot maatschappij erg kon verschillen. Onlangs keurde de Vlaamse regering een algemeen maximaal lektarief voor de drinkwatermaatschappijen goed. Het Algemeen Waterverkoopreglement zal de drinkwatermaatschappijen verplichten maximaal 50% van het lekverbruik aan te rekenen."

Hoewel het weggelekte water bij een ondergrondse lek nooit vervuild werd, en er dus geen sanering nodig is, rekenen de meeste gemeenten ook bij lekverlies de volledige saneringsbijdrage. Op die manier lopen gezinnen die te goeder trouw slachtoffer werden van een lekke waterleiding, toch nog het risico een zware factuur te moeten ophoesten aan hun gemeente. "Onze fractie wilde graag weten hoe onze gemeente omgaat met mensen die een lek hadden.  Betalen zij de volledige watersaneringsbijdrage?  Zo ja, is de gemeente bereid om hieraan iets te doen? ", aldus nog het s.pa raadslid dat in de gemeenteraad van september het probleem zal aankaarten.(r.d..)

 

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. De Watergroep ontdekte onlangs een waterlek aan een transportleiding aan de Dries in Sint-Pauwels. Om de drinkwatervoorziening niet in het gedrang te brengen en schade aan het...

REGIO. In de media komt wel eens het nieuws te lezen dat Vlaamse gezinnen opeens een waterfactuur van vele duizenden euro’s in de bus kregen. Bij nazicht werd dan vastgesteld dat een ondergronds en...