Eindelijk straatnaam voor Dr Gerard de Paep?

ImageBEVEREN. Reeds jaren wordt vanuit de Vlaamsdenkende Beverenaars gevraagd naar een straat die de naam zou krijgen van de verdienstelijke dokter en politicus Dr Gerard De Paep. De Volksunie heeft er destijds alles aan gedaan om een ‘Dokter Gerard De Paepstraat’ te krijgen. Boudewijn Vlegels was nog de woordvoerder in de gemeenteraad namens voorstanders met Paul Crutzen, Amedee Kegels en Gisleen van Vossel in de OCMW raad. De voorbije legislaturen heeft ook Bruno Stevenheydens verschillende keren aangedrongen om Gerard De Paep een straatnaam te geven.

Tijdens de collegevergadering van 17 mei werd besloten nu toch een voorstel over te maken aan de gemeentelijke cultuurraad wat volgens de procedure is bij de toekenning van een straatnaam. Bruno Stevenheydens sprak reeds zijn tevredenheid uit rond het initiatief een eerbetoon is voor deze Beverse dokter en politieker in een periode van 1929 tot 1974. In 1965 werd hij verkozen voor de senaat en haalde 40 % van de stemmen in het kanton Beveren. Hij was daarmee de populairste politicus van het Waasland. Ook in 1971 was dat zo.

De toenmalige Volksunie heeft er steeds op aangedrongen maar zonder het politiek hard te spelen. De partij wilde enkel maar een kleine erkenning vanuit de gemeente voor de grote verdiensten van Dokter De Paep voor de Beverse leefgemeenschap. Maar de CVP bleef weigeren en hield de voorstanders voor een straatnaam aan het lijntje toen werd gezegd ‘op het gepaste moment en plaats’. 
Tijdens een herneming van het voorstel in 2007 bleek dat alle partijen in de gemeenteraad hiervan voorstander waren enkel de CD&V aarzelde nog. Het ziet er naar uit dat 2010 dan toch een straatnaam de herinnering aan Dokter De Paep levendig zal houden. Niet vergeten dat hij Beveren de Sint-Annakliniek schonk en er steeds met inzet werkte. Tijdens zijn loopbaan voerde hij maar liefst 60.000 operaties uit  en hij deed het dikwijls gratis voor hulpbehoevenden.

Een reactie van Bruno Stevenheydens: "Uiteraard ben ik opgetogen over het voorstel dat het college heeft overgemaakt aan de gemeentelijke cultuurraad om in Melsele, dicht bij de plaats waar hij geboren werd, een straat te noemen naar Dr. Gerard De Paep.
 
In het college klonk het officieel: "Het college stelt voor om de nieuwe ontsluiting in de verkaveling langsheen de Ijzerstraat te Melsele "Gerard De Paepstraat" te noemen i.p.v. Celine Van Geertsom.  Dokter De Paep werd destijds in deze buurt geboren.  Dit voorstel dient overgemaakt te worden aan de Gemeentelijke Cultuurraad.  De gewone procedure inzake toekenning straatnaam dient gevolgd te worden.  Met de benaming van een straat in Melsele naar Celine Van Geertsom gaat het college principieel akkoord.  Een betere optie hiervoor is een nieuwe straat naar haar te noemen die zal worden aangelegd in het kader van het geplande project in de Kalishoekstraat." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. N-VA Beveren ijvert sinds zijn intrede in de meerderheid van het bestuur in Beveren voor een Dr. De Paepstraat. De partij vindt dat geschiedenis rond het al dan niet toekennen van een...

BEVEREN. De Beverse arts Gerard De Paep krijgt dan toch een straatnaam naar hem vernoemd. De stichter van de Sint-Annakliniek en een verpleegsterschool overleed 25 jaar geleden maar werd na de...

BEVEREN/MELSELE. In april 2010 gaf de Gemeentelijke Culturele raad kunstig advies om de straat die een verkaveling moest ontsluiten in de Melseelse IJzerstraat, de naam Celine Van Geertsomstraat zo...

Het borstbeeld van De Paep kreeg een plaats op een plaats waar vroeger zijn tuin was in de Oude Zandstraat. Het beeld stond jarenlang in de gang van de Sint-Annalkliniek die hij in 1927...

BEVEREN. Op de gemeenteraad werd door de de Vlaams-Belangfractie aan het college gevraagd om zich de volgende weken te beraden om er 'eindelijk' voor te zorgen dat er een Dr. Gerard De...