Rode Kruis Beveren huldigde de bloedgevers

Image
De diploma-uitreiking. Hier door Dirk Robrecht.
BEVEREN. De Verlatzaal in het kasteel Cortewalle was volledig bezet door bloedgevers die werden gehuldigd omdat ze minstens 20 bloedgiften schonken. In totaal werd aan 125 dames en heren hulde gebracht.  Voor 20 bloedgiften  worden 52 personen gehuldigd. 30 deden het 40 keer, 6 personen boden zich 60 keer aan. Met meer dan 80 bloedgiften waren er 10 personen en dat komt dan toch neer op een periode van 20 jaar bloedgeven. Bij die 10 waren er 3 met precies 80 bloedgiften.

Eddy Leys (Beveren), Etienne Oste (Melsele), Jan Schoofs (Verrebroek) en Ronny Stuer gaven al 100 bloedgiften , Jozef De Kerf (Beveren,) en Lea Fransen (Kieldrecht) hadden er 120 en Tonny Vercauteren (Beveren) was de enige die al aan de 140 keer het duurbaarste uit zijn lichaamschonk. Hij was op de hulde verontschuldigd.

Dirk Robbrecht van de Bloedftransfusiedienst Oost-Vlaanderen bracht hulde aan alle bloedgevers en zei blij te zijn dat het Rode Kruis op hen beroep kan doen. Als geboren Beverenaar uitte hij ook zijn fierheid om de goede werking van de afdeling Beveren en betrok er ook het gemeentebestuur bij dat het RK altijd zeer genegen is. En dat uiteindelijk een belangrijk element om groeiende en vruchtbare vereniging in stand te kunnen houden.  Dat gemeentebestuur was vertegenwoordigd door schepen Dirk Van Esbroeck.

Het Rode Kruis diende spijtig genoeg nog afscheid te nemen van 27 bloedgevers, die de leeftijdsgrens van 65 jaar bereikt hebben. Rode Kruis is deze mensen bijzonder dankbaar voor de inspanningen, die zij tijdens een belangrijk deel van hun leven geleverd hebben.

Woordvoerder Noël Fyen moest uitb dat verplicht afscheid ook een besluit trekken:"Met het afscheid nemen van deze bloedgevers staat het Rode Kruis voor een nieuwe uitdaging. Het moet voor elke collecte op zoek gaan naar nieuwe bloedgevers, liefst jonge bloedgevers."

En de actie werd al in 2009 ingezet in het Jeugdcentrum Beveren met als motto 'Togenblik wil bloed zien'. Dit sprak veel mensen aan. Er kwamen meer dan 150 mensen naar het jeugdcentrum om daar bloed te geven. 54 donoren kwamen er voor de allereerste keer bloed geven. Het Rode Kruis is het jeugdcentrum dankbaar voor dit initiatief dat op 2 september 2010, de tweede schooldag herhaald zal worden.

Fyen besloot: "Rode Kruis Beveren wenst in 2010 verder te gaan op het huidig elan en weer zoals in 2009 de stijgende trend aanhouden. In 2009 werd 3900 maal bloed gegeven, goed voor een stijging van 200 bloedzakken t.o.v 2008, of een stijging met 5%." (Rolf Duchamps)

Image
De gehuldigde bloedgevers met meer dan 100 giften. Vooraan rechts Jozef De Kerf en Lea Fransen die elk al 120 keer bloed gaven.

 

 

Lees ook:

BEVEREN. Rode Kruis Beveren start op dinsdag 16 september met een nieuwe gratis eerste hulpcursus. De cursus bestaat uit 6 lessen van 2 uur. Na de eindproef kunnen de cursisten...

BEVEREN. Het Rode Kruis Beveren heeft zaterdag 111 bloedgevers gehuldigd. Dat gebeurde met de steun van het gemeentebestuur in kasteel Cortewalle. De plechtigheid werd opgeluisterd door de Flanders...

Het Rode Kruis van Kruibeke kon in het verleden altijd rekenen op de steun van Hubert Damen. Hier in gezelschap van Paul de Cort, de PR-man van het Rode Kruis...

KRUIBEKE. Van 19 tot en met 24 december 2007 organiseren het Rode Kruis, Studio Brussel en Eén de tweede editie van Music For Life. Dit jaar handelt het thema over de globale problematiek van water....

KRUIBEKE. Tijdens een bijeenkomst, waarbij Hubert Damen alias Witse de eregast was, heeft Paul De Cort, de pionier van het Kruibeekse Rode Kruis zijn vereniging doorgelicht en meteen kunnen...

KRUIBEKE. Wie donderdag doorheen Kruibeke rijdt moet niet verbaasd kijken dat aan de verkeerslichten, 'Witse' plots in beeld verschijnt. Als ambassadeur van het Rode Kruis Kruibeke, wil hij de...