Minder vleermuizen in het Fort van Haasdonk

Image
De watervleermuizenpopulatie in het Fort van Haasdonk daalt.
REGIO. Natuurpunt WAL heeft vastgesteld dat in het Fort van Haasdonk voor een tweede jaar op rijde vleermuizenpopulatie achteruit ging. De voorbije winter 2009 - 20190, werden er 236 geteld. In 2008 - 2009 waren er nog 265 en in 2007 zelfs nog 278. Vooral de watervleermuis verminderde weer met 24 stuks. Het fort van Haasdonk werd door Natuurpunt regelmatig aantrekkelijker gemaakt voor de vleermuizen.

Natuurpunt is al jaren intens begaan met het lot van de  vleermuizen in de ganse regio. Vanaf 2010 huurt het de Lauwershoekschrans in Temse en met de eigenaars worden contacten gelegd om er inrichtingen voor overwinterende vleermuizen onder te brengen. Dat gheldt ook voor de Graventoren in Rupelmonde.

Dit jaar gaat Natuurpunt ook op zoek naar vleermuizenkolonies op zolders in de buurt van het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (potpolder) en ook in het Schausselbroek. De vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt -WAL zal een project aanvragen bij de provincie Oost-Vlaanderen om kolonies van de ingekorven vleermuis ( of wimpervleermuis) op te zoeken. Deze soort overwintert talrijk in Steendorp en over het water in Hingene is er een zomerkolonie aanwezig. Natuurpunt verwacht dat ook deze zeldzame soort meer de regio zal bevolken.

De ingekorven vleermuis is een soort die houdt van warmte, in het noorden overwegend gebouwen bewoond en in het zuiden grotten bevolkt. Men vindt ze ook wel in lagere gebieden van gebergten en in bebouwing met parken, tuinen en water. 's Zomers verblijven ze op warme zolders (25 tot 30 °C) en in vergelijking met andere soorten zijn deze verblijfplaatsen zeer licht. De beestjes hangen aan zolderbalken of in de nok. In de winter vestigen ze zich in grotten, groeven en kelders met een temperatuur tussen 6 en 9 °C, zelden lager. Meestal hangen ze alleen, maar soms ook in groepjes aan plafonds of muren, of in spleten. De winterslaap begint in oktober en eindigt in april/maart, soms pas in mei.
Zo'n 45 minuten na zonsondergang vliegen ze naar hun jachtgebied, dat relatief dicht bij hun verblijfplaats ligt. Ingekorven vleermuizen jagen op een hoogte van 1 tot 5 meter, ook boven water en langzaam langs bosranden. Ze voeden zich hoofdzakelijk met tweevleugeligen en daarbij gaat hun voorkeur uit naar overdag actieve vliegen en muggen, daarnaast eten ze ook vlinders, rupsen en spinnen.

Verder wil Natuurpunt ook vleermuisprojecten verwezenlijken rond de kerken van Steendorp, Rupelmonde en Bazel, de getijdenmolen en de Graventoren van Rupelmonde, de kastelen Wissekerke Bazel en Altena Kruibeke.
In 2005 werden in de ijskelder( dat waren vroeger de ijskasten van de rijken want in de winter gooiden ze daar ijs in dat maandenlang bevroren bleef en waarin eten en drinken fris kon bewaard worden. Nu kunnen dat vleermuizenhotels zijn!)van Kasteel Wissekerke nog 9 vleermuizen aangetroffen in hun winterslaap: 8 watervleermuizen en 1 baardvleermuis.  (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Ook in Kruibeke wordt door Kruin vzw alles in het werk gesteld om de kerkuil te beschermen. Erik De Keersmaecker van de Kerkuilenwerkgroep komt op 22 januari een voordracht geven.REGIO. Begin 2010...

het Spaans FortREGIO.In het werkingsgebied van Natuurpunt WAL of der Wase Linkerscheldeoever met als werkingsgebied de Antwerpse Linkeroever, Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht-Burcht en Temse. Het is...

Natuurpunt wil snel een projectmedewerkers aantrekken voor een project in het zeeehavengebied.REGIO. Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever, de vereniging die ijvert voor het behoud voor het behoud van...

de KoningsdijkDE KLINGE. De gemeente Sint-Gillis-Waas en de provincie Oost-Vlaanderen willen, in het kader van het project Staats-Spaanse linies, een fietspad aanleggen op de Koningsdijk. Het is...

In het natuurreservaat Blokkersdijk worden al voor de 23ste keer beheerwerken uitgevoerd.LINKEROEVER/WAASLAND. Natuurpunt WAL organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 november voor de 23ste keer in...

een stukje linkeroever anno 1978BURCHT/WAASLAND Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever of beter bekend als Natuurpunt WAL ijvert al sinds 1978 voor het behoud van de allerlaatste natuurgebieden in...