Elektronische identiteitskaart voor kinderen in de lift

Image
Reeds 17% van de Vlaamse kinderen heeft een eKidsID. Dat is meer dan verwacht.
REGIO. Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom heeft voor de Paasvakantie zelf aan twee klasjes uit het vijfde studiejaar in het Brusselse de werking van de Kids Identititeistkaart uitgelegd. Nu de Kinder ID een jaar in omloop is kan toch worden gesteld dat reeds 217.008 kinderen over zo’n identiteitsbewijs beschikken. Meer dan verwacht, zo blijkt.

Met de kaart kunnen kinderen tot 12 jaar veilig reizen in heel de Europese Unie en enkele landen buiten Europa. Een paar weken vóór de Paasvakantie  lanceerde Binnenlandse Zaken een grootschalige campagne om ouders eraan te herinneren dat ze een Kids ID moesten bestellen voor ze op vakantie vertrokken. De Kids ID wordt dus aanvaard in heel Europa en misschien kunnen de kinderen daardoor ook wat meer 'Europees denken'.

Ze vervangt het kartonnen ‘bewijs van identiteit’ dat ouders vroeger moesten aanvragen om met hun kind naar het buitenland te reizen. De kids-ID heeft het formaat van een bankkaart en bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind, zowel zichtbaar op de kaart als geregistreerd op de chip.
Dankzij de chip en de geheime code kan de kaart door kinderen vanaf 6 jaar gebruikt worden om veilig te chatten op internet. De chip maakt ook verschillende andere toepassingen mogelijk. Zo kan de kids-ID in sommige gemeenten al gebruikt worden als bibliotheekkaart. In de toekomst zal ze ook dienst kunnen doen om kinderen te registreren op school of als lidkaart van een sportclub. Bovendien kan de kids-ID dankzij verschillende beveiligingselementen quasi niet nagemaakt worden.

Er is een vermelding op alle documenten van een centraal en uniek telefoonnummer (+32 (0)78 150 350), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, waarnaar gebeld kan worden indien het kind een probleem heeft of in gevaar is. Het is een centraal noodnummer dat via een cascadesysteem onmiddellijk de ouders op de hoogte brengt.

De uitreiking van het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar gebeurt op vraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefenen. Men kan de Kids-ID aanvragen bij de dienst bevolking van de gemeente. Sinds begin 2010 reiken alle Belgische gemeenten dit document uit. Aangezien het aanmaken en leveren van een Kids-ID gemiddeld zo'n vijftien dagen duurt, wacht men best niet tot vlak voor een vertrek op reis om dit document aan te vragen.

Bij een verhuis moet de kids-ID niet vervangen worden. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus aangepast worden door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen. Er dient opgemerkt te worden dat het identificatiecertificaat slechts kan geactiveerd worden op het moment dat het kind 6 jaar wordt. Van handtekeningen is geen sprake omdat kinderen onder de 12 jaar geen document rechtsgeldig mogen tekenen.
Vóór de Paasvakantie hadden volgens Binnenlandse Zaken reeds 17 % van alle kinderen een kids-ID (r.d.)

 

 

Lees ook:

SINT-GILLIS-WAAS. Het jaareinde 2004 zal de geschiedenis ingaan als het tijdstip dat Sint-Gillis één van de eerste Wase gemeenten was waar de burger een elektronische identiteitskaart...