Geen wateroverlast meer in 2010?

Image
Een beeld van de werken rechtover het klooster langs de N70. Een stuwconstructie met noodoverlaat wordt er gebouwd aan de Molenbeek. Het overstromingsgebied heeft een capaciteit van ca. 14.000 m³.
MELSELE. Op enkele punten in de gemeente kwam er bij hevige regenval meer water samen daar waar het niet mocht komen vooral in de dorpskern en de omliggende bewoonde zones. Het was de Melselebeek die het voorbije decennium regelmatig wateroverlast veroorzaakte. De provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Beveren hebben nu samen de wateroverlast Melsele aangepakt. Het was de Wase gedputeerde Peter Hertog, bevoegd voor integraal waterbeleid, die zich met de zaak bezig hield.

Er wordt nu een bufferbekken en een omleidingswaterloop aangelegd. De gemeente Beveren staat in voor de nodige grondinnemingen en draagt de verworven gronden over aan de Provincie. De Provincie staat in voor de uitvoering van de werken. Dit dossier is hét voorbeeld van hoe gemeente en Provincie problemen van wateroverlast gezamenlijk en in overleg daadkrachtig kunnen aanpakken.

Na de hevige neerslag in september 1998 liet de gemeente Beveren, in overleg met de Provincie Oost-Vlaanderen, een studie uitvoeren om het afvoergedrag van de Melselebeek te onderzoeken. Ook de maatregelen om de overstromingen in de toekomst te vermijden, werden bestudeerd.

Uit deze studie bleek dat het creëren van een bufferbekken in de zone ten zuiden van de Grote Baan (N70) rechtover het klooster, en het realiseren van een omleiding afwaarts dit bekken, tussen de Molenbeek en waterloop nr. S.052 (zonder naam, geklasseerd in derde categorie en beheerd door de gemeente), een oplossing zou zijn voor de problemen. Voor de verdere, concrete uitwerking werd het studiebureau Arcadis nv uit Gent aangesteld. De Molenbeek wordt beheerd door de Provincie Oost-Vlaanderen.

De waterloop heeft zijn oorsprong ongeveer ter hoogte van de Melselestraat, ten zuiden van de dorpskern van Beveren. De Molenbeek voert voornamelijk oppervlaktewater af van het zuidelijk deel van Beveren en van Melsele naar het pompgemaal 'Keetberg'. Dat pompt op zijn beurt het water over richting Schelde.

geplande werken

Een stuwconstructie met noodoverlaat wordt gebouwd net vóór de overwelving van de Molenbeek onder de N70.(rechtover klooster) Het overstromingsgebied heeft een capaciteit van ca. 14 000 m³.

Ter hoogte van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Burggravenhoek start de nieuwe omleidingswaterloop, die de Molenbeek zal verbinden met een bestaande waterloop Op deze plaats wordt een speciaal kunstwerk gebouwd dat het debiet van de Molenbeek deels zal afleiden naar de nieuwe omleiding.
Binnen het BPA Burggravenhoek worden de oevers van de nieuwe waterloop zo natuurlijk mogelijk ingericht. Er wordt een voetgangers- en fietsersbrug aangelegd over de nieuwe waterloop. Ter hoogte van de woningen in de Burggravenstraat wordt de nieuwe waterloop over een lengte van ca. 110 m overwelfd. Na de overwelving wordt een nieuwe waterloop uitgegraven tot aan de Henneneststraat. Vanaf dat punt wordt de bestaande waterloop ca. 900 m gevolgd tot aan waterloop S.052. Deze bestaande waterloop wordt geherprofileerd tot net voor de kruising met de spoorweg.

uitvoering in twee fasen

De uitvoering van het project werd om budgettaire redenen verdeeld in twee fasen:
Fase 1 omvat de aanleg van het bufferbekken en de realisatie van een deel van de omleidingswaterloop. De realisatie van het bufferbekken zou reeds een groot deel van de wateroverlastproblemen moeten oplossen. Daarom werd de aanleg in deze fase opgenomen. De werken werden door de deputatie toegewezen aan de nv Alonco voor een bedrag van 581 772,28 euro. De uitvoeringstermijn bedraagt 100 werkdagen. De werken werden aangevat op 1 november 2009.

Fase 2 omvat de aanleg van de omleidingswaterloop binnen het BPA Burggravenhoek en de realisatie van het resterende deel ervan buiten het BPA. Deze fase wordt geraamd op 635 462,96 euro en werd op 18 november 2009
aanbesteed. De werken worden binnenkort toegewezen. Er wordt gestart met de uitvoering van de werken van zodra de grondverwervingen rond zijn en het BPA Burggravenhoek goedgekeurd is. De uitvoeringstermijn bedraagt 100 werkdagen. De gemeente Beveren staat in voor de nodige grondinnemingen. Daarna draagt de gemeente de verworven gronden over aan de Provincie.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

REGIO. De waterellende heeft bij de ministers heel wat aandacht opgewekt en zondagavond nog was er een evaluatievergadering met Vlaams minister-president Kris Peeters op zijn kabinet met de bevoegde...

BEVEREN. Gisteravond is in Beveren het gemeentelijk rampenplan afgekondigd om de waterellende in deelgemeenten Vrasene en Melsele te lijf te gaan. Eerder liet de gemeente al ruim 2000 zandzakken...

SINT-GILLIS-WAAS. Vanmorgen kreeg Sint-Gillis-Waas op vier plaatsen in de gemeente te maken met zware wateroverlast. De Loever-, Vrasene-, Blokstraat- en Zwarte Beek traden buiten hun oevers. De...

KRUIBEKE. Door de aanhoudende regen kreeg de Barbierbeek in Kruibeke een enorme hoeveelheid water te verwerken. Te veel, zo bleek zaterdagochtend. Net als in de jaren ’90 trad de beek buiten haar...

BEVEREN. Dit najaar gaat de provincie de beek tussen de Galgstraat en de Mosselbank in Vrasene op vraag van schepen van leefmilieu Luc Maes ruimen. Dat is nodig want de oevers is op verschillende...

Tien jaar geleden: Hoek Tassijnsstraat en BurchtsestraatZWIJNDRECHT. Open VLD dat specifieke aandacht schenkt aan de kernpunten (verkeers)veiligheid, mobiliteit, gemeentelijke financiën en...