Open VLD ziet oplossing voor wateroverlast

Image
Tien jaar geleden: Hoek Tassijnsstraat en Burchtsestraat
ZWIJNDRECHT. Open VLD dat specifieke aandacht schenkt aan de kernpunten (verkeers)veiligheid, mobiliteit, gemeentelijke financiën en ruimtelijke ordening, heeft naar aanleiding van de wateroverlast op 2 en 3 juli, de Zwijndrechtse toestand bekeken. Door de abnormaal hevige regenval stonden enkele straten in Burcht en in Zwijndrecht in een mum van tijd blank. ’t Was niet de eerste keer en de provincie Antwerpen heeft in samenwerking met de gemeente, een studie besteld om de waterafvoer en het buffervermogen van de beken na te gaan.

 

Nu blijkt dat de studie van het stroomgebied van de Laarbeek volgens planning verloopt. In oktober zullen de resultaten voorgesteld worden op een overleg tussen de provincie, de gemeente en het studiebureau. De bestaande toestand van de waterafvoer en het buffervermogen van de beken zullen dan volledig in kaart gebracht zijn. Op dit overleg wordt o.a. de overstromingskaart afgetoetst met de ervaringen van de gemeente.

 

Image
Tien jaar geleden: Na zoveel jaren is ter hoogte van de Lidl in de Burchtstraat de toestand nog steeds niet gewijzigd bij hevige regenval.
Maar een overstromingskaart voorleggen geeft geen droge voeten. Er zullen dan ook verschillende mogelijke maatregelen bepaald worden om een oplossing te bieden aan de wateroverlast vanuit de waterloop. Twee maanden later zullen de resultaten hiervan gekend zijn. Bij die maatregelen die deel uitmaken van de studie behoort een oplossing voor de wateroverlast ter hoogte van de Lidl  waar er het bekende probleem van de Burchtsestraat en de Alfred Oststraat heerst, een andere oplossing is voorzien voor het knelpunt aan de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Heidam. Er komt een parallelgracht ten zuiden van de autostrade naar de Burchtse Weel zodat de Burchtse Scheibeek wordt ontlast.

 

Maar Open VLD stelt toch: "Deze studie zal echter enkel een antwoord geven op problemen die gerelateerd zijn met de waterlopen Laarbeek en Burchtse Scheibeek. De studie geeft geen antwoord op rioleringsproblemen of plaatselijke ontwateringmoeilijkheden.  Maar hopelijk behoren slapeloze en 'natte' nachten zoals op 3 juli binnen afzienbare tijd tot het verleden. Onze inwoners, wij allemaal, verdienen dat."

 

Image
Tien jaar geleden: Aan de Antwerpsesteenweg, net beneden de viaduct van de Laarstraat, ter hoogte van de Heidam. Er is beterschap op komst!
 

(Rolf Duchamps)