Militair erfgoed herleeft dankzij grensoverschrijdend project

Image
Het project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ voorziet om 69 forten en linies te renoveren of visualiseren met infokiosken.
REGIO. De Staats-Spaanse Linies zijn geen onbekende in het Waasland. Het Beverse fort Liefkenshoek en de restaten van fort Bedmar in De Klinge maken er deel van uit. In april werd bekend de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Sint-Gillis-Waas een fietspad langs de Koningsdijk willen aanleggen dat fietsers langs restanten van oude forten moet leiden.

De provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant  en Zeeland werken samen aan de commercialisatie van de Staats-Spaanse Linies, de Zuiderwaterlinie Noord-Brabant, de versterkingen van de stad Antwerpen en de twee fortengordels rond Antwerpen. In totaal worden in het project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ 69 oude forten gerestaureerd of gevisualiseerd. Daarnaast voorziet het project in de aanleg van routes en paden, betere informatievoorziening en de (her)inrichting van bezoekerscentra. Het project zal 6,8 miljoen euro kosten, waarvan 45,75% wordt betaald met geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Alle werken moeten tegen 21 maart 2012 klaar zijn.

De verschillende forten die in veel gevallen gebouwd werden ter verdediging en om elkaar aan te vallen, gaan nu samenwerken. De uitwerking van deze samenwerking moet een grote educatieve waarde hebben. “Als we door de grensstreek van Vlaanderen en Nederland reizen, zien we een landschap dat op sommige plaatsen bijna idyllisch lijkt. Op het eerste gezicht merken we niets van de verschillende oorlogen die deze streek in de 16de, 17de en 18de eeuw teisterden. Toch was dit het strijdtoneel van onder meer de Tachtigjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog.”, zegt Rik Samyn afdelingschef Gebiedgerichte werking van de Provincie West-Vlaanderen. “De linies moeten identiteitsversterkend werken binnen de regio. Met gebundelde kracht kan gewerkt worden aan het herstel van het erfgoed, de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden en toeristisch-recreatieve netwerkvorming. Daarnaast zullen een aantal educatieve projecten leerlingen meer inzicht geven in de geschiedenis, het landschap, de grensvorming en de grensoverschrijdende samenwerking. Zo wordt de Europese geschiedenis en de geschiedenis van de deelstaten voor het voetlicht gebracht. Waar forten de stellingen waren van waaruit twee naties elkaar bestookten, vormen ze nu de basis voor een nauwe samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.”

forten en linies in het Waasland

Ook in het Waasland zijn heel wat restanten terug te vinden uit woelige perioden uit de Spaanse successieorlog. Zo wordt in het kader van het project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ een deel van de Bedmarlinie in de Stropersbossen in Stekene in z’n oorspronkelijke staat hersteld. Aan de ingang van de Stropersbossen in Kemzeke komt naast het oude Fort Sint-Jan een infokiosk.

Image
In het Beverse fort Liefkenshoek komt een actief doe-centrum.
Aan Fort Bedmar in De Klinge zullen stepstones en informatiebakens worden geplaatst bij de contouren van het fort, waardoor het fort opnieuw (een beetje) zichtbaar wordt. De huidige camping Fort Bedmar zal dienst doen als info- en onthaalpunt voor Staats-Spaanse Linies in de regio. De straten op het campingcomplex krijgen historisch getinte straatnamen. Hier komt ook het eerder aangehaalde fietspad ter sprake dat de forten Bedmar, Spinola en Verboom met elkaar moet verbinden via de Koningsdijk. Aan fort Spinola zal een infokiosk geplaatst worden met informatie over de Staats-Spaanse geschiedenis, het ontstaan van de grens, het Fort Spinola en de polders en dijken.

Ten slotte wordt in acht lokalen in de kat van Fort Liefkenshoek in Kallo een doe-centrum gebouwd. Het fort geldt als het best bewaarde fort van de Staats-Spaansse Linies. Het herbergt nu al een museum over het leven en arbeid in de Waaslandhaven. Daar komt nu een actief doe-centrum bij voor kinderen tussen 6 en 14 jaar. In het doe-centrum wordt de rol van het fort in de geschiedenis van België en Nederland duidelijk dankzij thema’s als de Staats-Spaanse Linies, het Fort Liefkenshoek, andere militaire aspecten, veldslagen, natuur en landschap in het fortengebied, water, gps, de haven, Napoleon en de nabijgelegen fortengordel.

toerisme

Om de Staats-Spaanse Linies in de kijker te zetten komen er de volgende twee jaar een fortengordelevenement. Daarnaast komt er een boek en speciaal Suske en Wiske-album over de Staats-Spaanse Linies in 200.000 exemplaren. Bovendien wordt de bestaande website uitgebreid met nieuwe talen, een kinderwebsite en GPS-applicaties en komt er een kaart met alle recreatieve mogelijkheden van de verdedigingswerken. (mb)

 

 

Lees ook:

De gemeente wil café De Oude Statie aankopen en er een bezoekerscentrum inrichten. SINT-GILLIS-WAAS/DE KLINGE. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas gaat cafeé De Oude Statie in De Klinge...

de KoningsdijkDE KLINGE. De gemeente Sint-Gillis-Waas en de provincie Oost-Vlaanderen willen, in het kader van het project Staats-Spaanse linies, een fietspad aanleggen op de Koningsdijk. Het is...

BEVEREN. Het Fort Liefkenshoek, door de gemeente aangekocht in 1980, kadert in een project van de Euregio Scheldemond waarin sedert 2003, Oost-Vlaanderen samen werkt met West-Vlaanderen en Zeeland...