Oprichting Wase Biljart Beloften vzw niet ver meer af

Image
Christophe Van Vosselen en Pierre Cornelissen die voor het Waasland de ‘Wase Biljart Beloften’ willen oprichten om zo jong biljarttalent een degelijke opleiding te bezorgen.
SINT-NIKLAAS. In de Sint-Niklase Biljart Academie in de Witte Molen, wil men ook de jeugd naar deze sport krijgen. Voorzitter Pierre Cornelissen heeft nooit geaarzeld om initiatieven te nemen om de jeugd aan te trekken. Hij deed dat al meerdere jaren tijdens de paasvakantie samen met de stad in een sportkamp, elke morgen van 9 tot 12 uur.

"Er zijn er wel die daarna even in de club blijven, maar dan gaan ze weer weg. Je moet rekenen als je er met 10 start dat je er na een jaar nog 1 hebt. Dat geeft natuurlijk geen moed. Dit jaar gaat het niet door in de Paasvakantie maar we gaan het eens in augustus doen. In de Paasvakantie zijn zoveel activiteiten en we kregen ook vaak meer meisjes dan jongens. We hebben we een paar dames in de club maar echt spelen kan je dat niet noemen. Vroeger hadden we hier Veerle Reynders uit Vrasene en die kon het wel en was hier zelfs nog sportleider.", klinkt het.
Uit de jeugdkampen in het Biljartcentrum De Witte Molen werd geleerd dat het probleem eigenlijk is dat ze geen punten maken. Dan is de zin om verder te doen en om ambitie te hebben natuurlijk erg klein.

Maar er is wat op komst om daar wat aan te doen. Er wordt werk gemaakt van de oprichting van Wase Biljart Beloften (WBB) De WBB groeide eigenlijk bij Beverenaar Christophe Van Vosselen. Hij was het die voorzitter Cornelissen benaderde om te vragen voor medewerking een sponsor te vinden voor zijn website. "Ik heb hem toen voorgesteld om, in plaats van het op zijn eentje te doen, een vzw van te maken om zo iets beter te kunnen aanbieden aan de jeugd. Daar zijn we nu mee bezig en ik denk dat het in orde zal zijn als het nieuwe seizoen zal beginnen."

Het doel van de nieuw op te richten vzw is de biljartsport te promoten en opwaarderen bij de jongeren uit het Waasland. Men wil meer communicatie over de prestaties en de vorderingen. Daarbij wordt gedacht aan een website en het verspreiden van newsletters. Een doelstelling is ook dat de leden worden vergoed en financieel worden ondersteun bij de investeringen voor een biljartcarrière en nieuwe jonge spelers opvangen en begeleiden.
Om lid te worden van de WBB moet men aangesloten zijn bij de KBBB in het district Waasland en maximum 25 jaar zijn. Na een proefperiode van één seizoen komt er een evaluatie.
De WBB vzw zal bestaan uit een ‘Groep A masters’ en een ‘Groep B Challengers’. De Masters zijn spelers die in 2de klasse of hoger spelen in ten minste 1 discipline op match-biljart. De Challengers zijn spelers waarvan de hoogst geklasseerde discipline lager is dan 2de klasse op match-biljart.
Momenteel staan op de ledenlijst bij de masters Mathieu Vlerick (Hoofdklasse 22 jaar Quality Zele), Jeffrey De Witte (Excellentie 25 jaar Kieldrecht), Tom De Ruyte (Excellentie 23 jaar Sint-Niklaas), Christophe Van Vosselen (1ste 25 jaar Beveren) en Didier Segers (2de 23 jaar Beveren).
Bij de Challengers reeds Wim Raes (4de 18 jaar Sint-Niklaas)  en Dylan Van Leuvenhage (N.A. 13 jaar Beveren)

Er werd een werking voorgesteld waarbij de masters de spelers uit Groep B begeleiden. Ook op het financiële vlak werd een systeem opgezet om alles te kunnen verwezenlijken want ook hier blijkt dat dit weg is om te slagen in het opgezet. Vandaar dat aan inkomstenwerving wordt gedaan via sponsoring, subsidies, fundraising, ereleden, steunende leden.
Gedacht wordt om de gemeenschapsgelden te verdelen volgens de klasse met meest voor ereklasse (25%), dan hoofdklasse (18%) en excellentie (15%) en zo naar 1ste tot 7de en 8ste klasse. Om een idee te geven bekijken we de actuele situatie in de WBB en heeft men bverekend dat er toch op een budget van 4000 euro mag gerekend worden. De hoofdklasser (Vlerick) zou dan over 720 euro kunnen beschikken en de 2 Excellentie spelers elk over 600 euro en de 1ste klasser over 480 euro 4de klasser 160 euro en 8ste klasser 100 euro. Van het budget zou dan nog 940 euro over blijven voor gezamenlijke activiteiten  en promotie.

Belangrijk zal het promoten worden van de Wase Biljart Beloften. Men wil dat doenvia het peterschap van bekende biljarters. Gedacht wordt aan Raymond Ceulemans en Ludo Dielis allebei biljartlegendes van ons land, Pierre Cornelissen van de Kon SNBA en VES-voorzitter, Freddy Willockx burgemeester van Sint-Niklaas en biljartspeler, verder ook misschien schepenen e.d.
Er zal naambekendheid nagestreefd worden via verspreiding van een informatiefolder aan alle biljartverenigingen in het Waasland, sportinstanties en de media. Ook een eigen website zal van belang zijn. En dan de weg op om alles verder uit te werken.

In Nederland is er ook een organisatie die zich bezighoudt met de jeugd: De Zeeland Drieband Promotie’ opgezet door Bert Dallinga die voet heeft in WB –organisaties en het WK.  Pierre Cornelissen had reeds contact met hem en het ziet er naar uit dat op het eind van het jaar er een interland België - Nederland kan komen voor jonge biljarters. België-Holland dus.

De Wase Biljart Beloften zal de eerste zijn in de biljartwereld maar vanuit Sint-Niklaas wil Voorzitter Cornelissen dat toch overbrengen naar andere regio’s. Hij hoopt dat ook zijn groots project met de oprichting van een Vlaamse Bond snel goed komt dan kan het ene aan het andere worden gekoppeld.

De jeugd aan het biljarten zetten is belangrijk en daar wordt dus nu werk van gemaakt. "Het probleem van de jeugd is dat het heel moeilijk is", aldus Pierre Cornelissen, "Wanneer je een bepaald niveau behaalt dan ben je toch een paar jaar bezig. Er zijn landen zoals Korea, Turkije, Japan en andere, die heel hard op komen in het biljart. Ze hebben daar naar de jeugd toe de drempel verlaagd door met 4 ballen te spelen. Dat is het 4 Ball –Yotsudama. Zij kunnen dan veel meer scoren en hebben er meer plezier aan. Het wordt ook populairder, de vriendinnetjes kunnen meespelen. Het is zowat te vergelijken met de pool. Ze doen dat tot op een zeker niveau en dan beginnen ze met 3 ballen te spelen. Dit systeem komt eigenlijk uit Japan." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

BURCHT. Vrijdagavond werden de 11 wedstrijden van de 1/8 finale in het 'Kampioenschap van Burcht' kaderend in de 'Gemeentedag' afgewerkt in 4 biljartlokalen.

BURCHT. Was me dat een biljartavond die vrijdag. Op niet minder dan vier locaties werden er matchen gespeeld. En overal heerste een bijzonder aangename en sportieve sfeer. Meteen na afloop van alle...

BURCHT. Maandag- en dinsdagavond werd in café ‘De Wachtzaal’ de biljarttempel van BC Carambol, het ‘Kampioenschap van Burcht’ ingezet. Het was ‘zaaltje...

De deelnemersfiches liggen klaar op de biljarttafel en de trekking voor het biljartkampioenschap kan beginnen. Vlnr: Bernard Gommers, Fred Van Nieuwenhove, Gilbert De Vriendt, Gaston Verdeyen en...

Jef Maes die in oktober 95 jaar wordt, staat als biljarter paraat in het Kampioenschap van Burcht.BURCHT. Jef Maes uit Zwijndrecht wordt in oktober 95 jaar maar dat belet niet dat hij maandag van...

BURCHT. In het kader van de sportwedstrijden 'Gemeentedag' organiseert Biljartclub Carambol in Burcht een groot biljartkampioenschap 'vrijspel'. Het start op vrijdag 29 augustus...