Fort Liefkenshoek wordt na restauratie toeristisch hoogstandje

BEVEREN/KALLO. De gemeenteraad van Beveren heeft het licht op groen gezet om aan Fort Liefkenshoek voor ongeveer 860.000 euro restauratiewerken uit te voeren. De belangrijkste werken zijn de herstelling van het dak, het injecteren van de muren tegen opstijgend vocht en het opknappen van 4 kazematten die daarna zullen worden ingericht als museum. De ontwikkeling van deze site vorm niet alleen een toeristische trekpleister maar Liefkenshoek is eveneens een baken van het cultureel historisch erfgoed in het meest noordelijke gebied van de gemeente Beveren.

 

Lees meer...

Bevolking wijst motorcrossterrein af

BEVEREN. De Vlaamse overheid is op zoek naar een geschikte lokatie om een motorcrossterrein aan te leggen. Verrebroek komt daarvoor in aanmerking. Het project geniet echter geen steun van de plaatselijke bevolking. Dat blijkt uit een enqu? die door de VLD-fractie van Beveren werd georganiseerd. 86% van de ondervraagde mensen zegt neen tegen een motorcross terrein. VLD Beveren zal de resultaten overmaken aan het schepencollege van Beveren, de provincie en minister Bert Anciaux. Die had nl als voorwaarde gesteld dat de plaatselijke bevolking de komst van een motorcrossterrein moest steunen.

 

Nieuwe directeur Haasdonkse gemeenteschool is ook schaakonderwijzer

HAASDONK. De Zeppelin, de Haasdonkse gemeenteschool, heeft een nieuwe schooldirecteur. Dat is Leo Verstappen die in 1977 een vaste benoeming kreeg in deze Haasdonkse school. Meester Verstappen is in de Belgische schaakwereld geen onbekende want heel wat jaren was hij secretaris-generaal van de afdeling Jeugdschaken van de Koninklijke Belgische Schaakbond.

 

Lees meer...

Provinciebestuur investeert als eerste in 100% groene energie

PROVINCIE. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen geeft het goede voorbeeld aan de lokale besturen voor het aanwenden van groene energie. De bestendige deputatie kiest vanaf 14 juli, voor 100% groene energie. Daarmee is het provinciebestuur Oost-Vlaanderen de eerste grote afnemer.

 

Lees meer...

Schade van hagel en regen opgemeten

PROVINCIE/WAASLAND. Gouverneur Denys heeft de Oost-Vlaamse gevraagd om de schade van de hagel-en regenbuien met overstromingen van 29 juni ?n deze van 3 en 4 juli, mee te delen. Deze bevraging is nu afgerond en de cijfers van het aantalm schademeldingen en de ramingen van de schade worden nu overgemaakt aan Binnenlandse Zaken.

 

Lees meer...

Schade van hagel en regen opgemeten

PROVINCIE/WAASLAND. Gouverneur Denys heeft de Oost-Vlaamse gevraagd om de schade van de hagel-en regenbuien met overstromingen van 29 juni ?n deze van 3 en 4 juli, mee te delen. Deze bevraging is nu afgerond en de cijfers van het aantal schademeldingen en de ramingen van de schade worden nu overgemaakt aan Binnenlandse Zaken.

 

Lees meer...

Voorbereidende werken nieuw WZC De Regenboog gaan van start

ZWIJNDRECHT. Vanaf 4 augustus zal in het Woon-en Zorgcentrum De Regenboog gestart worden met de voorbereidende werken in het kader van het bouwen van een nieuw centrum. De huidige gebouwen zullen voor 80 procent worden afgebroken. Met inbegrip het vroegere klooster in de bocht op Dorp Oost. De werken zullen gefaseerd verlopen en verwacht wordt dat na 6 jaar alles voltooid zal zijn. Er wordt gestart met het bouwen van 60 tijdelijke woongelegenheden.

 

Lees meer...

Burgemeesters en korpschefs politie bij minister Dewael

PROVINCIE/WAASLAND. De Oost-Vlaamse burgemeesters en de korpschefs van de Oost-Vlaamse politiezones hebben maandag 18 juli in de Provincieraadzaal te Gent, een werkvergadering met de minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Een vergadering die door gouverneur Denys wordt voorbereid.  De bedoeling van de vergadering is dat eerst Minister Dewael en vervolgens Prof. Dr. Brice De Ruyver, voorzitter van de Begeleidingscommissie van de Lokale Politie, een korte toelichting geven bij het politiebeleid.

 

Lees meer...

Beverse Feesten toch een beetje anders

BEVEREN. De Beverse Feesten worden opnieuw georganiseerd gedurende tien dagen en volgens de gekende formule: een aanloop van een week waarbij de activiteiten en optredens zich voornamelijk afspelen in de grote tent gevolgd door een spetterend slotweekend met optredens op drie podia. Dat is nog steeds hetzelfde stramien maar toch zijn er enkele organisatie-elementen gewijzigd.

 

Lees meer...