Wase scholen krijgen provinciaal logo Milieuschool

WAASLAND. Op woensdag 5 oktober wordt in Wetteren de provinciale logo-uitreiking voor de Mos-Scholen uit het basisonderwijs gehouden. De instap in het project Milieuzorg Op School (MOS) leverde dit jaar voor 83 basisscholen in Oost-Vlaanderen het MOS-logo op. De laureaatscholen worden getrakteerd op ludiek theater met de voorstelling van 'De MOS-terdboom' door Trimuztache.

 

Bij de scholen zijn er ook een aantal bij uit het Waasland. De overhandiging zal geleid worden door gedeputeerde Jozef Dauw, bevoegd voor Leefmilieu.

 

Het MOS-logo bestaat uit drie aparte luiken. Een school moet eerst logo 1 behalen voor ze kan streven naar logo 2, en logo 2 voor ze kan streven naar logo 3. De uitreiking van het eerste en tweede luik van de logo’s vindt plaats op provinciaal vlak.


Om praktische redenen en om het eenheidskarakter van het project te benadrukken, wordt het derde luik van de logo’s uitgereikt op Vlaams niveau. Het MOS-logo voor het basisonderwijs wil een kwaliteitslabel zijn. Het logo geeft aan dat een school in een educatief proces is gestapt waarbij systematisch acties worden georganiseerd en inspanningen worden geleverd om alle schoolleden voor milieuzorg te sensibiliseren. Uiteraard is het logo een stimulans voor de scholen om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het label wordt dan ook fier getoond aan de buitenwereld.

 

MOS is een initiatief van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen,de vijf Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Oost-Vlaamse logocommissie is samengesteld uit pedagogische begeleiders van de onderwijsnetten, afgevaardigden van de inspectie, deskundigen van de dienst Natuur- en milieu-educatie van de provincie, de MOS-coördinatoren en MOS-begeleiders. Ze besliste op basis van de ingediende dossiers de logo's als volgt toe te kennen: Logo 1 was er voor 37 basisscholen, het tweede luik voor  23 basisscholen en tenslotte logo 3 voor 23 basisscholen.

 

Voor het logo 1 kwamen in in het Waasland in aanmerking:
De Tovertuin Sint-Niklaas, Sint-Catharinaschool Sinaai, Gemeentelijke basisschool De Oogappel Vrasene, De Hoge Geest De Klinge (2 vestigingen).


Logo 2: Gemeenteschool De Eenhoorn Kruibeke, Stedelijke Basisschool ’t Staakte Lokeren, BVBO Klim Op Lokeren.

Logo 3 zal worden uitgereikt te Brussel op donderdag 6 november in Brussel:
Sint-Catharinaschool en wijkschool ‘Wijntje’ uit Sinaai., O.-L.-Vrouw Van Gaverland Sint-Elisabethstraat Melsele,  Kleuterschool Don Bosco Gaverlandwijk Beveren, kleuterschool Sint-Jan Kasteeldreef Beveren en Bubao Windekind Lokeren. (rolf duchamps)