De Seniorenraad werkt goed, laat hem doen

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Het is in de gemeentelijke commissies wel merkwaardig dat er over de seniorenraad weinig of niets te bespreken valt. Nochtans werkt de Seniorenraad goed. Gemeenteraadslid Denise Melis-De Lamper (sp.a) wees er toch op dat na de vergrijzing er nu ook de ‘verzilvering’ is, dus nog ouderen. Ze vroeg wat de gemeente daar aan deed. Daar is blijkbaar nog niet aan gedacht omdat de adviesraad nu eenmaal goed werkt en tevreden is met de gang van zaken. Ze hebben goede leden en zijn ook met sport bezig en zelfs met een opfrissingscursus autorijden.

 

Er werd ook over cursussen gesproken die moeten aangeboden worden zodat de bejaarden niet “vastgeroest” zijn. Maar daar schijnt geen nood aan te zijn. Volgens Denise Melis-De Lamper blijkt toch dat er door de verzilvering ook een splitsing is van de senioren naar 75 jaar toe en deze die ouder zijn en zelfs naar 90 jaar gaan. De jongste senioren willen niet met de oudsten samen gaan. Er is dus een nieuwe generatie met de oudere bejaarden aan het bij komen. Dat komt in de Seniorenraad nooit aan bod.

 

Men kan de Seniorenraad niet dwingen om over iets te praren of iets op te dringen om op de agenda te plaatsen. "De senioren zijn blij en tevreden, waarom moeten we ze dan nog een cursus laten volgen?", vroeg voorzitter Theo van Roeyen zich af.(R.D.)

 

Lees ook:

LOKEREN. Dinsdag 17 april kwam in de Torenzaal van het Lokers Cultureel Centrum heel wat volk opdagen voor een debatavond, georganiseerd door de stedelijke Seniorenraad naar aanleiding van de...

LOKEREN. Sinds haar oprichting vorig jaar heeft de Lokerse seniorenraad vier adviezen voorgelegd. Zo vroegen de Lokerse senioren kiesbureaus in de rusthuizen, een kennismaking met de dienstverlening...

LOKEREN. OCMW Lokeren organiseert voor het eerst een activiteit, exclusief voor de 80-plussers in de stad. Dat maakt deelt uit van het vernieuwde seniorenbeleid. Zo'n 1.500 senioren ontvingen een...

In Zwijndrecht krijgen de senioren regelmatig mogelijkheden om te sporten in hun vrije tijd.ZWIJNDRECHT/BURCHT. De Seniorenraad, gemeentelijke adviesraad die zich buigt over thema's die senioren...

LOKEREN.  In het sociaal huis had de stichtingsvergadering plaats van de Lokerse Seniorenraad. Volgens schepen van sociale zaken Luc De Block is de oprichting van deze seniorenraad een volgende stap...