Lokerse Seniorenraad geïnstalleerd

LOKEREN.  In het sociaal huis had de stichtingsvergadering plaats van de Lokerse Seniorenraad. Volgens schepen van sociale zaken Luc De Block is de oprichting van deze seniorenraad een volgende stap in een meer zichtbaar ouderenbeleid in Lokeren. In zijn toelichting zegde de schepen dat men zich de vraag zou kunnen stellen of Lokeren nog wel een bijkomende adviesraad nodig heeft, en zijn antwoord daarop is een volmondig ja.

De 60-plussers zijn één van de belangrijkste bevolkingsgroepen in Lokeren, zodat een betere inspraak in het beleid volgens hem wenselijk is. Ter illustratie verwees hij naar de zeer ingrijpende bouwprojecten, die in de komende jaren het centrum van Lokeren grondig zullen wijzigen, op de gronden van  MPI Hagewinde, Bergez, De Vreese en Hoedhaar. Adviesorganen zoals de jeugdraad en de middenstandsraad hebben inzage gekregen van de aldaar geplande projecten; zij hebben er ook hun advies over kunnen uitbrengen.  Vergelijkbaar daarmee, acht schepen De Block het maar logisch dat er in de toekomst via de seniorenraad ook gelijkaardige mogelijkheden geboden worden aan de belangrijke bevolkingsgroep van de 60-plussers.

Bedoeling met deze seniorenraad is om advies te verstrekken aan het stads- en OCMW-bestuur rond beleidspunten die een invloed kunnen hebben op ouderen. Dit advies kan er ofwel komen op uitdrukkelijke vraag van de lokale besturen, of spontaan vanuit de seniorenraad zelf. Voornaamste bedoeling is dus zeker niet het organiseren van evenementen of reizen.

"Het concept voor structuur en werking van de seniorenraad hebben we niet zelf uitgevonden", aldus schepen De Block. "We zijn ons licht gaan opsteken over de grens, namelijk in Terneuzen. Het door hen gebruikte model blijkt daar goed te werken, en wij hebben dat overgenomen."

De seniorenraad bestaat uit 14 leden. De helft daarvan is voorbehouden voor de afgevaardigden van bestaande seniorenverenigingen. De andere helft zijn leden die zich kandidaat gesteld hebben n.a.v. een open oproep voor geïnteresseerden via o.m. de stedelijke infokrant. Bij de samenstelling werd o.m. rekening gehouden met het genderprincipe, territoriale spreiding, enz. Verwacht wordt dat de seniorenraad 5 à 6 maal per jaar zal samenkomen.
Voor de werkingsmiddelen van de raad wordt jaarlijks een bedrag opgenomen in het OCMW-budget.

Door de OCMW-raad werden volgende leden aangeduid:
Namens de seniorenverenigingen: Robert De Clippeleire, Roger Goossens, Marc Pinsier, Iris Schmidt, Robrecht Vanoutrive, Paula Lievens en Erna Vermoens
Ingevolge de open oproep: Erik De Meuleneer, Marc Cogen, Willy Delbruyère, Hervé Devos, Rita Laurier, Frans Lootens en André De Brauwer.

Op hun eerste vergadering kozen de leden als voorzitter de heer Marc Cogen, ondervoorzitter de heer Robrecht Vanoutrive en penningmeester de heer Hervé Devos. (jdw)

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Dinsdag 17 april kwam in de Torenzaal van het Lokers Cultureel Centrum heel wat volk opdagen voor een debatavond, georganiseerd door de stedelijke Seniorenraad naar aanleiding van de...

LOKEREN. Sinds haar oprichting vorig jaar heeft de Lokerse seniorenraad vier adviezen voorgelegd. Zo vroegen de Lokerse senioren kiesbureaus in de rusthuizen, een kennismaking met de dienstverlening...

LOKEREN. OCMW Lokeren organiseert voor het eerst een activiteit, exclusief voor de 80-plussers in de stad. Dat maakt deelt uit van het vernieuwde seniorenbeleid. Zo'n 1.500 senioren ontvingen een...

In Zwijndrecht krijgen de senioren regelmatig mogelijkheden om te sporten in hun vrije tijd.ZWIJNDRECHT/BURCHT. De Seniorenraad, gemeentelijke adviesraad die zich buigt over thema's die senioren...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Het is in de gemeentelijke commissies wel merkwaardig dat er over de seniorenraad weinig of niets te bespreken valt. Nochtans werkt de Seniorenraad goed. Gemeenteraadslid...