Wie gaat cultuurcafe Ter Vesten exploiteren?

BEVEREN. Het gemeentebestuur kijkt momenteel uit naar een concessiehouder voor het cultuurcafé Ter vesten.Een uitbater voor een zaak die wel eens een grote toekomst kan tegemoet gaan nu ook de bibliotheek in Ter Vesten thuisspeelt. Het gaat om een cafétaria van 170 m², een keuken van 33 m², een berging van 40 m², een sanitair maar ook nog een terras van ongeveer 125 m². De bezoekers van het cultuurcafé kunnen wel gebruik maken van het gemeenschappelijke sanitair van het cultuurcentrum. De concessie gaat in op 15 september 2008 voor een periode van 3 jaar en wordt dan verlengd voor 9 jaar zodat de uitbater tot 15 september 2020 op beide oren kan slapen.

 

De kandidaten kregen al op hun schotel een basis concessievergoeding ingezet op 1.500 euro per maand. Daarop kunnen ze nu verder bouwen. De uitbater moet het café 7 dagen op 7 exploiteren. Bij bijzondere gelegenheden kan hij een schriftelijk akkoord van het schepencollege aanvragen om ook de gemeenschappelijke ruimten zoals de foyer en de polyvalente zaal te gebruiken. De uitbater moet alle dagen zelf het cultuurcafé sluiten en zorgen voor de veiligheid.

 

Ook de openingsuren van het cultuurcafé zullen door het college worden bepaald na overleg met de uitbater. Maar wanneer er activiteiten zijn in Ter Vesten, moet hij zeker open zijn. Het is ook vastgelegd wat hij aan te bieden heeft en dat blijft bij uitsluitend dranken, snacks, versnaperingen en gerechten. Het cultuurcentrum wil dat het kwalitieitsvolle gerechten zullen zijn. Trouwens, dat geld voor alles wat verkocht wordt!

 

De prijslijst moet vooraf door het college worden goedgekeurd en in de prijzen moeten reeds de vergoedingen voor de dienst én BTW zitten. Ook als de prijslijst wordt gewijzigd moet het college van burgemeester en schepenen het goedkeuren. Langs de andere kant garandeert het college dat de uitbater het alleenrecht heeft op de verkoop van dranken en spijzen in het CC Ter Vesten en ook in het Kasteel Cortewalle. In de leskeuken evenwel, zullen de deelnemers aan de kooklessen wel eigen drank en spijzen mogen nuttigen. Ook activiteiten van de gemeente, Ter Vesten of de bibliotheek zelf, vallen buiten de overeenkomst.

 

In de overeenkomst met de gemeente staat ook dat de concessiehouder zelf moet instaan voor de aanwerving van voldoende personeel om een vlotte afhandeling van de bestellingen af te handelen. Dit personeel moet de Nederlandse taal spreken en van onbesproken gedrag zijn. Het college kan zich verzetten tegen personeel dat onvoldoende vakkennis heeft of wegens hun gedrag zodat de behoorlijke werking niet wordt gegarandeerd. De uitbater moet trouwens ook toestaan dat een afgevaardigde van het gemeentebestuur de in concessie gegeven ruimtes, voor controle bezoekt.

 

De uitbater moet op eigen kosten voor alle toestellen zorgen die nodig zijn, met o.a. tapinstallatie, keukenuitrusting, spoelbakken. Als hij muziekautomaten wil plaatsen moet de schriftelijke toelating worden bekomen van het college. Maar het is niet toegestaan om buiten het cultuurcafé drankautomaten te plaatsen en ook geen kansspelen, speel-, rook- en snoepautomaten.

 

De concessiehouder mag een gerant aanduiden die dan werkt onder zijn verantwoordelijkheid. Maar het college moet daar wel mee akkoord gaan. Om de overeenkomst met de gemeente te waarborgen zal de concessiehouder een bedrag moeten storten ter waarde van 3 maanden vergoeding. De gemeente zet dat op een bank en de intresten blijven voor de concessiehouder. Maar er is nog meer geld als waarborg nodig. Hij moet ook nog 2.500 euro storten omdat hij aansprakelijk is voor de vergoeding van eventuele schade aan ruimten en lokalen. Hij mag zelf geen veranderingswerken uitvoeren ook niet van bestemming veranderen. Het meubilair of het interieur mag alleen veranderd worden mist schriftelijke toelating van het college.

 

De uitbater moet bij de onkosten ook een post voorzien voor verwarming, verlichting, gas -en waterverbruik. De aansluiting van telefoon, televisie en radio en de bijhorende kosten zijn ook voor hem. Ook reiniging en onderhoud van de ruimten komt op zijn rekening.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. Omdat de huidige concessie voor het Cultuurcafé bijna afloopt, start de gemeente Beveren de procedure om een nieuwe uitbater te vinden. De nieuwe concessie gaat in op 16 september 2023,...

de achterzijde van cc Ter Vesten waar het cultuurcafe gevestigd is.BEVEREN. Na de facelift van cultuurcentrum Ter Vesten en de opening van de nieuwe bibliotheek wordt momenteel de cafétaria...