Seniorenwoningen met buurthuis voor de ganse wijk

Image
Voorzitter Louis Engels van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting leidt burgemeester en schepenen rond: vlnr: Louis Engels, Dirk Van Esbroeck, Marc Van de Vijver en Werner Maes.
BEVEREN/GAVERLAND In de Leliestraat van de Gaverlandwijk werden de 24 vernieuwde seniorenwoningen en het bijhorend buurthuis heropend. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Van de Vijver en de schepenen Werner Maes, Katrien Claus, Raf Van Roeyen, Dirk Van Esbroeck en Peter Deckers. De voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Louis Engels en adjunct directeur Kurt Herregodts voerden een ruime delegatie aan van de maatschappij. Die aanwezigheden wezen aan dat het renovatieproject een realisatie was van gemeentebestuur van de Gewestelijke Maatschappij.

 

Schepen Maes gaf een beschrijving van het verloop der werken waarvoor al in april 2005 als ontwerper het studiebureau Jouret werd aangeduid. Aanvankelijk was het werk niet zo uitgebreid voorzien en werd gesproken over het renoveren van de voetpaden, aanleggen van een gazon en nieuwe beplantingen. Maar de sedert 1975 opgerichte woningen en hun omgeving vroegen toch wat meer. Honderden mensen hadden er al verbleven. Meestal ook bewoners die een groot huis hadden maar omwille van hun leeftijd het niet meer konden onderhouden en dus kleiner wilden wonen. Maar ook rustig wonen met toch nog wat groen.

 

Zo werd besloten de werken uit te breiden. De terrassen werden vergroot, de wandelpaden aangepast en de klinkers werden vervangen. In februari 2007 wilde men starten maar de grote regenval belette dat. Eandis moest de gasleidingen aanpassen en de vertraging liep nog uit tot september 2007 ook al was gezegd dat na het bouwverlof de werken zouden aangevat worden. Maar nu is alles klaar en kan de hele infrastructuur er weer voor een paar tientallen jaren tegen. Iedereen was vol lof over de heraanleg van de omgeving. Natuurlijk het prijskaartje, dat aanvankelijk op 110.000 euro stond groeide aan naar 350.000 euro. De firma Smet-Van Looveren deed de groenaanleg.

 

Image
Voorzitter Louis Engels stelt de vernieuwingen voor.
Het gemeentebestuur heeft de omgeving echt grondig aangepakt. Dat bleek uit een wandeling die ter gelegenheid van de heropening werd gedaan. De voortuinen werden heraangelegd en de toegang tot de woningen werd duidelijk veel verbeterd door de aanleg van nieuwe voetpaden. Langs de achterkant valt dan weer op de groenzone werd aangepakt en er tussenin kronkelt een  nieuw wandelpad. Hier en daar staat een zitbank. Aan het buurthuis zelf is een ruime fietsenstalling geplaatst  en opvallend zijn de twee petanqueterreinen waar iedereen, ook de mensen uit de wijk zullen kunnen gebruik van maken. Er werd al de hoop uitgesproken om een club op te richten.
De terrassen werden vergroot en zijn nu echt comfortabel en de Gewestelijke Maatschappij zorgde er voor tocht- en privacyschermen. Verder vernieuwde de Maatschappij ook de brievenbussen en de putdeksels achteraan de woningen. Kortom deze seniorenwoningen én hun omgeving staan model voor andere dergelijke woningbouw. Dat is ook de mening van burgemeester Van de Vijver die ook al naar de deelgemeenten keek en de hoop uitsprak dat daar ook zulke projecten zouden kunnen verwezenlijkt worden.


Volgens Van de Vijver is het wel nodig dat het openbaar domein zo wordt ingericht en het ook te onderhouden. Over de seniorenwoningen van de Leliestraat zei Van de Vijver dat alles degelijk,is ingericht en dat ook aan de veiligheid werd gedacht maar dat vooral de leefbaarheid van belang is. De bewoners kunnen er contacten leggen met elkaar. Dat het zo duur is uitgevallen maakte niets uit. "Het geld is goed besteed.", aldus de burgemeester.
Louis Engels, voorzitter van Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting, dankte het gemeentebestuur voor de budgetten voor de aanleg van de omgeving. Hij hoopt dat de mensen die uit Doel waren overgekomen zich snel zouden inburgeren en elkaar terug te vinden. Het was voor hen niet gemakkelijk hun dorp achter te laten. Er is een aanpassing voor nodig.

 

Image
De uitbaatster van het buurthuis, Hilde De Clercq
Ook het clubhuis wordt een belangrijk gegeven voor de buurt. Het stond een half jaar leeg en omdat er aanvankelijk geen uitbater werd gevonden werd er aangedacht er ook een bejaardenwoning van te maken. Gelukkig werd op het juiste moment een uitbater gevonden. Dat is Hilde De Clercq die op 1 mei de uitbating begon.

 

De Maatschappij heeft het buurthuis uitgebouwd tot een ontmoetingsplaats voor de ganse Gaverlandwijk. Door die verplichte sluitingsperiode werd maar pas duidelijk welke noodzaak er is aan zo’n gezellig buurthuis. Het dient niet alleen om een kaartje te komen leggen maar ook andere activiteiten uit de wijk horen er thuis. De twee petanqueterreinen liggen er vlak naast en het kan wel best gezellig worden om te spelen met een drankje steeds in de nabijheid. Een heus clubhuis kan dan zijn. Het is ook mogelijk het te huren voor een feestje zoals bij een eerste communie en ook verenigingen kunnen er gebruik van maken. De huurprijs staat op 50 euro. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. De Leliestraat in de Gaverlandwijk ziet er anders uit nu de seniorenwoningen, vroeger gewoon bejaardenwoningen genoemd, volledig werden gerenoveerd. Meteen werd de straat zelf ook aangepakt...