Sint-Niklase woonwinkel opent met hulde aan beste huisbaas van de stad

Image
Als blikvanger stond op de hoek van de Sint-Jozefstraat en de Parkstraat, aan de kerk, een caravan voor de opening van de Woonwinkel daar in de buurt.
SINT-NIKLAAS. In de Parkstraat werd de woonwinkel door burgemeester Freddy Willockx officieel geopend. De woonwinkel is een gezamenlijk initiatief van de stad en het OCMW. Medewerkers van beide besturen houden de woonwinkel open. Iedereen die in Sint-Niklaas woont, zowel huurders, thuislozen, toekomstige eigenaars als eigenaar-verhuurders die een pand verhuren op het grondgebied van Sint-Niklaas, maar ook welzijnsorganisaties kunnen er terecht voor informatie en advies.

Ook begeleiding is mogelijk bij complexe woonvragen, zoals bij klachten over de woningkwaliteit of bij het nemen van verschillende stappen om tot een oplossing te komen voor een gerechtelijke uitzetting. Indien nodig, verwijst men door naar gespecialiseerde diensten zoals de dienst Huisvesting, het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, de Huurdersbond, de huisvestingsmaatschappij.

OCMW-voorzitter Jef Foubert schetste het belang van de woonwinkel, ook voor mensen die hun woning willen verbeteren om tot een aangepaste huisvesting te komen. Dat de Woonwinkel een noodzaak is staafde hij door te verwijzen naar de 76 aanvragen, voor huurwaarborg die in 2007 bij het OCMW binnen kwamen. En per week komen er ook vier tot vijf berichten voor huisuitzetting binnen. De Woonwinkel in de Parkstraat moet een centraal aanspreekpunt worden om de mensen op het juiste pad te zetten, om antwoorden op hun vragen te geven rond 'wonen'. Foubert legde er ook de nadruk op dat het niet gaat over info over architecten of aannemers. "Het is gewoon op een deskundige manier vragen beantwoorden, over huren, kopen en verkopen.", aldus de OCMW - voorzitter.

Om de doelstellingen waar te maken, is gekozen voor een nauwe samenwerking tussen het vast team van medewerkers vanuit de stad en het OCMW. De stad stelt het pand hiervoor ter beschikking. Schepen van huisvesting en woonbeleid Marc Heyndedrickx zag de opening van de Woonwinkel als een zonnestraal en straalde zelf een zonnestraal van dank en van hoop uit. "Eerst waren het woorden, nu zijn het daden geworden.", zo sprak de schepen die ook terug in herinnering bracht dat het de Woonraad was die er aanvankelijk had op aangedrongen.
"We kunnen nu het woonbeleid tastbaar maken naar elke inwoner toe en hen correcte informatie geven."

Om te beklemtonen dat de woonwinkel er niet alleen is voor de huurder maar ook voor de verhuurder en om de opening van de woonwinkel passend te vieren, werd in de stad naar de 'beste huisbaas van Sint-Niklaas'. Huurders konden hun huisbaas voordragen door een gemotiveerd briefje of een e-mail naar de woonwinkel te zenden. Schepen Marc Heynderickx  vond dat goede manier om alle verhuurders positief in de belangstelling te brengen. Hij maakte de uitslag van de jury van de Woonwinkel bekend.

Als 'beste huisbaas van Sint-Niklaas' werd het echtpaar Paul en Andrea De Cock - Aben uit Temse verkozen. Ze hebben twee eigendommen in Sint-Niklaas en voor dat in de Nachtegalenlaan werden ze bekroond. Het waren de huurders Frank Hofman en zijn dame Sonja Van Kerckhove die de kandidatuur van hun huisbaas melden.
De kandidatuur werd onderzocht en de woning gecontroleerd  op de kwaliteiten maar ook de verstandhouding verhuurder - huurder werd nagegaan. En die bleek gewoon schitterend te zijn. Eigenaar Paul De Cock: "Wanneer er iets niet in orde is in de woning dan kom ik het onmiddellijk zelf herstellen. Ik werkte twintig jaar bij Sabena aan de vliegtuigen en daarna zat ik er nog tien jaar op een bureel."

Het echtpaar De Cock was bijzonder verrast met de onderscheiding en vernam maar daags voordien dat ze laureaat waren geworden. Ze mochten uit handen van burgemeester Willockx een kunstwerk, een ets van Peter Ruys, in ontvangst nemen. Ze kregen ook nog een waardebon en  vooral ook het Conformiteitsattest van de Vlaamse Wooncode,  was een opsteker want het is een officieel bewijs dat de woning aan de kwaliteitsnormen voldoet. Normen op vlak van de veiligheid, de gezondheid en de woonkwaliteit zelve.

Image
Het echtpaar De Cock-Aben uit Temse was bijzonder verrast dat de grote eer hen te beurt viel met de titel 'Beste huisbaas van Sint-Niklaas'

Image
De huurders bij de hun 'Beste Huisbaas'. vlnr: Frank Hofman, Andrea Aben, Paul De Cock en Sonja Van Kerckhove.

Als intermezzo trad een volks koortje op begeleid door een accordeonist.In de Sint-Jozefstraat werden enkele tentjes opgesteld waar, nadat burgemeester Freddy Willockx het lint had doorgeknipt, alle genodigden aan receptie werd aangeboden. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Het team dat bijna twee jaar geleden startte met de Woonwinkel.SINT-NIKLAAS. De Sint-Niklase Woonwinkel heeft vandaag, dinsdag 12 januari 2010, de 10.000ste bezoeker ontvangen. De woonwinkel startte...

Het woonteam bij de woonwinkel in de Parkstraat.SINT-NIKLAAS. Vanaf 3 maart kan de bevolking met alle vragen over wonen terecht in de woonwinkel die in de Parkstraat 10 wordt ondergebracht. Welke...

SINT-NIKLAAS. Op maandag 3 maart zal in de stad in de Parkstraat 10, een 'woonwinkel' van start gaan. Dat stond aangekondigd in het witboek. Het stadsbestuur en het OCMW willen de...