Alle krakers in Doel worden geregulariseerd

DOEL/BEVEREN. Er komt een regularisering voor alle krakers in Doel. Er is momenteel een 100-tal woningen gekraakt. Ze krijgen ??nmalig de kans zich in te schrijven en zich in orde te stellen met huur en nutsvoorzieningen.

Er is ??n belangrijke voorwaarde: de woningen moeten voldoen aan de wooncode of mits beperkte kosten renoveerbaar zijn. Onbewoonbare woningen of krotwoningen worden afgebroken. Ongeveer een derde van het partrimonium dat niet voldoet, zal gesloopt worden zodanig dat er zich geen nieuwe kakers meer kunnen vestigen. (belga)