Voorbereidende werken nieuw WZC De Regenboog gaan van start

ZWIJNDRECHT. Vanaf 4 augustus zal in het Woon-en Zorgcentrum De Regenboog gestart worden met de voorbereidende werken in het kader van het bouwen van een nieuw centrum. De huidige gebouwen zullen voor 80 procent worden afgebroken. Met inbegrip het vroegere klooster in de bocht op Dorp Oost. De werken zullen gefaseerd verlopen en verwacht wordt dat na 6 jaar alles voltooid zal zijn. Er wordt gestart met het bouwen van 60 tijdelijke woongelegenheden.

 

De tijdelijke woongelegenheden zijn nodig om te kunnen van start gaan met de eigenlijke werken want de bewoners moeten tijdens die werken in de Regenboog kunnen verder verblijven. Omwille van afbraak en hinder moeten zij verhuizen naar de tijdelijke kamers die waarschijnlijk 5 jaar in gebruik zullen blijven.


De aannemer heeft voor dit project drie maanden de tijd en tegen oktober 2005 moet de opdracht voltooid zijn. De 60 woongelegenheden worden gebouwd langs de zijde van de Regenbooglaan, voor de bestaande afdelingen voor dementerenden. Voor deze fase zijn er dus nog geen afbraakwerken nodig. De firma Polycab/Eagle is de aannemer voor deze units. Het wordt een gelijkvloers gebouw in een U-vorm en aan de bestaande gebouwen verbonden via een lange gang.


Wanneer de verhuis is verwezenlijkt, beginnen de eigenlijke werken waarbij als een van de eerste opdrachten de afbraak zal zijn van het klooster om plaats te maken voor de bouw van 51 woongelegenheden. Wanneer de nieuwe Regenboog klaar zal zijn, kunnen er 256 personen verblijven. Deze grootse werken worden geraamd om 22,3 miljoen euro.


Algemeen Directeur Luc Schoenaerts, kondigde ook nog de ambitie aan om in WZC De Regenboog een Thalassacentrum op te richten. Dat is een installatie met zwembad waar ondermeer revalidatieprogramma's kunnen worden opgezet.(F)

 

Lees ook:

Tijdens de voorstelling lag Zander rustig te genieten.ZWIJNDRECHT. In de cafétaria van Rusthuis De Regenboog werd een bijzonder initiatief voorgesteld waarbij de hond Zander de vriend moet...

Directeur Luc Schoenaers is tevreden met het resultaat.ZWIJNDRECHT. Voor wie het een tijd geleden is dat hij het centrum van Zwijndrecht bezocht, zal de nieuwbouw van het Woon- en Zorgcentrum De...

ZWIJNDRECHT.  Een van de meest bekende gebouwen van Zwijndrecht wordt afgebroken. Het kloostergebouw, in de bekende bocht van Dorp Oost, moet plaats maken voor een nieuw Woon-en Zorgcentrum van...

ZWIJNDRECHT. In het Rust-en verzorgingstehuis De Regenboog te Zwijndrecht wordt weldra een groot bouwproject uitgevoerd. In afwachting daarvan werden langs de Regenbooglaan voorlopige prefab...

ZWIJNDRECHT. De laatste weken werd er werk gemaakt van de afbraak van het voormalig klooster in de bocht van Dorp Oost in het centrum van de gemeente. Het maakt nu plaats voor een nieuw Woon-en...

ZWIJNDRECHT. In de Regenbooglaan werden in het kader van de nieuwbouwwerken in het Woon ?en Zorgcentrum De Regenboog, 60 tijdelijke kamers ondergebracht in units. In de volksmond wordt wel eens van...