Regionaal klimaatplan voor het Waasland

REGIO. Elf Wase gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas finaliseren binnenkort het regionaal klimaatplan. Bedoeling is om enerzijds de CO2-uitstoot te beperken tot 40 procent tegen 2030 en anderzijds om de gevolgen van klimaatveranderingen zoals hitte, droogte en overstroming op te vangen. Het plan heeft betrekking op Beveren, Lokeren, Kruibeke, Moerbeke, Hamme, Temse, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Zwijndrecht.

"Met dit plan focussen we op acties om het Waasland te beschermen tegen klimaatschokken. Adaptatie betekent onder andere meer ruimte voor groen en water creëren, regenwater laten infiltreren en de bodem opnieuw tot spons maken,... Dit regionaal plan vormt de basis voor verdere lokale invulling, gekoppeld aan concrete acties op het terrein. Lokale besturen dragen een belangrijke verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid. Deze studie is ook een referentie voor andere steden en gemeenten of klimaatactoren.", zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat. 

Concreet zet het plan in op het ontharden, meer ruimte voor water, koel wonen/werken, versterken van het ecologisch netwerk, beschermen en uitbreiden van bossen en de regionale ondersteuning van het lokaal adaptatiebeleid. Voor het plan kan uitgevoerd worden, moeten de elf gemeenten het plan goedkeuren. In Hamme, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke, Kruibeke en Zwijndrecht is dat reeds gebeurd. Bij de andere gemeenten loopt de procedure tot goedkeuring door de gemeenteraad. De gemeenten bevragen momenteel ook hun inwoners hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Waasland klimaatland wil een globaal afgerond klimaatactieplan op zowel mitigatie als adaptatie te kunnen indienen bij Europa tegen eind 2022. (mb)

wateroverlast in Melsele (foto: Provincie Oost-Vlaanderen)

 

Lees ook:

Nieuw bos in Stekene

STEKENE. Plus++, het netwerk van onafhankelijke, lokaal verankerde verzekeringsmakelaars, Natuurpunt gaan een nieuw bos aanleggen op de hoek van de Korte Dweersstraat met de Donkerhofstedestraat in...

Extra bufferbekken langs fietssnelweg F411

SINT-NIKLAAS. Nog deze maand starten graafwerken voor de uitbreiding van de bufferbekkens ter hoogte van de Mechelen-Terneuzenwegel (fietssnelweg F411) en Spieveldstraat. 

Beveren roept op tot voorzichtigheid

BEVEREN. Het gemeentebestuur van Beveren vraagt haar inwoners om spaarzaam om te gaan met drinkwater. Daarnaast roept de gemeente op om extreem voorzichtig te zijn met open vuur. Door de droogte...

Droogte zorgt voor uitbreiding onttrekkingsverbod

OOST-VLAANDEREN. Gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter heeft een tijdelijk onttrekkingsverbod ingesteld voor een aantal aantal bijkomende onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen...

Worden de Zeeuws-Wase bossen klimaatproof?

STEKENE/HULST (NL). Na twee jaar onderzoek naar de kwaliteit van de door klimaatverandering bedreigde bossen heeft INBO aanbevelingen klaar voor duurzamer bosbeheer. Zo dreigen vooral naaldbossen te...