Regionaal klimaatplan voor het Waasland

REGIO. Elf Wase gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas finaliseren binnenkort het regionaal klimaatplan. Bedoeling is om enerzijds de CO2-uitstoot te beperken tot 40 procent tegen 2030 en anderzijds om de gevolgen van klimaatveranderingen zoals hitte, droogte en overstroming op te vangen. Het plan heeft betrekking op Beveren, Lokeren, Kruibeke, Moerbeke, Hamme, Temse, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Zwijndrecht.

"Met dit plan focussen we op acties om het Waasland te beschermen tegen klimaatschokken. Adaptatie betekent onder andere meer ruimte voor groen en water creëren, regenwater laten infiltreren en de bodem opnieuw tot spons maken,... Dit regionaal plan vormt de basis voor verdere lokale invulling, gekoppeld aan concrete acties op het terrein. Lokale besturen dragen een belangrijke verantwoordelijkheid in het klimaatbeleid. Deze studie is ook een referentie voor andere steden en gemeenten of klimaatactoren.", zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat. 

Concreet zet het plan in op het ontharden, meer ruimte voor water, koel wonen/werken, versterken van het ecologisch netwerk, beschermen en uitbreiden van bossen en de regionale ondersteuning van het lokaal adaptatiebeleid. Voor het plan kan uitgevoerd worden, moeten de elf gemeenten het plan goedkeuren. In Hamme, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke, Kruibeke en Zwijndrecht is dat reeds gebeurd. Bij de andere gemeenten loopt de procedure tot goedkeuring door de gemeenteraad. De gemeenten bevragen momenteel ook hun inwoners hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Waasland klimaatland wil een globaal afgerond klimaatactieplan op zowel mitigatie als adaptatie te kunnen indienen bij Europa tegen eind 2022. (mb)

wateroverlast in Melsele (foto: Provincie Oost-Vlaanderen)

 

Lees ook:

Worden de Zeeuws-Wase bossen klimaatproof?

STEKENE/HULST (NL). Na twee jaar onderzoek naar de kwaliteit van de door klimaatverandering bedreigde bossen heeft INBO aanbevelingen klaar voor duurzamer bosbeheer. Zo dreigen vooral naaldbossen te...

Beveren gaat Energie- en Klimaatpact ondertekenen

BEVEREN. Open VLD Beveren heeft tijdens de gemeenteraad van augustus burgemeester Van de Vijver opgeroepen om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. Dat werd volgens Open VLD positief...

Sint-Gillis-Waas deelt opnieuw in de klappen

SINT-GILLIS-WAAS. Verschillende straten in Sint-Gillis-Waas stonden zaterdagavond blank nadat een onweer boven het Waasland losbarstte. Onder meer de Sint-Niklaasstraat, Gaversstraat, Stationstraat...