Provincie koopt woning voor uitbreiding Richtpunt campus Hamme

HAMME.  De provincie Oost-Vlaanderen gaat een woning aan de Meulenbroekstraat in  Hamme aankopen die grenst aan de middelbare school Richtpunt campus Hamme. Door de aankoop kunnen een aantal problemen aangepakt worden. Zo is de huidige doorgang naar de campus te smal en vormt die een flessenhals voor het schoolverkeer. Bovendien kampt de school met plaatsgebrek en wordt er les gegeven in containerklassen. Door de aankoop komt er voldoende plaats voor een nieuwbouw. In afwachting daarvan, zal het perceel gebruikt worden om andere lokale noden op te lossen. 

"Richtpunt campus Hamme is een school in een continue groei. Op middellange termijn is een nieuwbouw dan ook wenselijk. Wordt de Provincie Oost-Vlaanderen eigenaar van het te koop staande perceel, dan kan op termijn de toegangsweg worden verplaatst en kan de mogelijke bouwzone aanzienlijk worden uitgebreid. Hierdoor wordt de locatie van de huidige conciërgewoning een zeer interessante projectgrond voor het plaatsen van een nieuwbouw. Dat zou meteen ook de zichtbaarheid van onze school vanop de straat verhogen.", zegt gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs. (mb)

 

Lees ook:

Subsidies voor land- en tuinbouw

OOST-VLAANDEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen geeft 17.500 euro subsidies aan vijf imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw. Daarvan komen er drie uit het Waasland. Zo kan het...

Droogte zorgt voor uitbreiding onttrekkingsverbod

OOST-VLAANDEREN. Gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter heeft een tijdelijk onttrekkingsverbod ingesteld voor een aantal aantal bijkomende onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen...

Opnieuw zomerscholen in Sint-Gillis-Waas

SINT-GILLIS-WAAS.  De gemeente Sint-Gillis-Waas organiseert voor de derde keer zomerscholen.  Daarmee krijgen kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar, die met een taalachterstand kampen, de...