Provincie koopt woning voor uitbreiding Richtpunt campus Hamme

HAMME.  De provincie Oost-Vlaanderen gaat een woning aan de Meulenbroekstraat in  Hamme aankopen die grenst aan de middelbare school Richtpunt campus Hamme. Door de aankoop kunnen een aantal problemen aangepakt worden. Zo is de huidige doorgang naar de campus te smal en vormt die een flessenhals voor het schoolverkeer. Bovendien kampt de school met plaatsgebrek en wordt er les gegeven in containerklassen. Door de aankoop komt er voldoende plaats voor een nieuwbouw. In afwachting daarvan, zal het perceel gebruikt worden om andere lokale noden op te lossen. 

"Richtpunt campus Hamme is een school in een continue groei. Op middellange termijn is een nieuwbouw dan ook wenselijk. Wordt de Provincie Oost-Vlaanderen eigenaar van het te koop staande perceel, dan kan op termijn de toegangsweg worden verplaatst en kan de mogelijke bouwzone aanzienlijk worden uitgebreid. Hierdoor wordt de locatie van de huidige conciërgewoning een zeer interessante projectgrond voor het plaatsen van een nieuwbouw. Dat zou meteen ook de zichtbaarheid van onze school vanop de straat verhogen.", zegt gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Onderwijs. (mb)

 

Lees ook:

Heirbaut Hoeveproducten wil CO²-neutraal werken

TEMSE. Heirbaut Hoeveproducten uit Temse is gehuldigd als verdienstelijke Oost-Vlamingen. Het bedrijf doen heel wat inspanningen om CO²-neutraal te werken. Met het methaangas uit koeienmest wekt het...

Subsidies voor innovatieve landbouwprojecten

OOST-VLAANDEREN.  Coöperatief boslandbouwbedrijf Pomona Puur Natuur vzw krijgt voor haar project ‘Van spelt tot brood in het Waasland’ subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Verkeersveilige nacht: 15% rijdt te snelheid

OOST-VLAANDEREN. In de nacht van de vrijdag op zaterdag vond de 25ste editie plaats van de verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen. Een 200-tal agenten hielden op een honderdtal plaatsen controles. Door een...