Nieuwe bevoegdheden van de Beverse schepenen

GROOT-BEVEREN. Na de aanstelling van Marc Van de Vijver als burgemeester en Raf Van Roeyen als nieuwe schepen, werden de bevoegdheden herschikt. Burgemeester Marc Van de Vijver heeft vooreerst het veiligheidsbeleid met politie en brandweer inbegrepen tot zijn bevoegdheden. En verder: volksgezondheid, algemene co?rdinatie met inbegrip juridische zaken en verzekeringen, buitenlandse contacten, begroting, kerkfabrieken, public relations, personeels-, organisatie- en informatiseringsbeleid  en dat in overleg met schepen Vlegels, communicatie- en informatiebeleid in overleg met schepen Vlegels, land- en tuinbouw en jaarmarkten
1e schepen is Boudewijn Vlegels van stedenbouw en ruimtelijke ordening, patrimonium in overleg met schepen Van Roeyen, financi?n, aankoopbeleid, monumenten & landschappen, linkeroever
2e schepen Jean-Pierre Boeye met openbare werken, onderhoudsbeleid gebouwen, waterbeheersing, externe besturen en intercommunales.
3e schepen Ludo De Block: ontwikkelingssamenwerking, milieu- en natuurbeleid, energie, dierenwelzijn
4e schepen Peter Deckers metcultuur en bibliotheken, KMO en lokale economie, toerisme, Europese projecten.
5e schepen Katrien Claus met jeugd, emancipatie, burgerlijke stand en bevolking, markten, onderwijs
6e schepen Dirk Van Esbroeck met sociale zaken en O.C.M.W., PWA en werkgelegenheid, preventie, sport en recreatie, nutsvoorzieningen.
7e schepen Raf Van Roeyen met groendienst inbegrepen begraafplaatsen, patrimonium in overleg met schepen Vlegels, mobiliteit en openbaar vervoer, polders, pastorie?n en feestelijkheden.(F)