Startnota voor GRUP E34-West belangrijke stap voor betere verkeersdoorstroming

REGIO. De Vlaamse regering heeft de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) E34-west ter hoogte van de Waaslandhaven goedgekeurd. Het plan moet het verkeer op de N451 (tussen Verrebroek en Vrasene), op de E34 ter hoogte van het afrittencomplex van Vrasene en de aansluiting aan de parallelweg richting Sint-Gillis-Waas veiliger en vlotter maken. Het moet er ook voor zorgen dat het havenverkeer naar de E34 wordt geleid en uit de dorpskernen blijft. In het plan worden ook 4 alternatieve locaties meegenomen voor verder onderzoek om een extra fietsverbinding over de E34 te kunnen voorzien. De startnota is nog niet het definitieve plan, maar wel de start van het planningsproces.

Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls reageert tevreden: "Iedereen die al eens in het Waasland komt of er woont, weet dat er op de E34 aan de afrit Vrasene vaak files staan en gevaarlijke situaties kunnen optreden met stilstaand verkeer op de rechter rijstrook. Op die afrit komt lokaal verkeer naar de aanliggende gemeenten en naar de Waaslandhaven samen. Ik vraag reeds lang om een oplossing voor de verkeersdrukte in het Waasland. Op mijn initiatief werd een dynamisch signalisatiebord voorzien, maar een structurele oplossing is nodig en dit RUP is de cruciale start. Ik ben dan ook tevreden dat nu de volgende stap wordt gezet."

Er wordt bekeken waar er een extra fietsverbinding over de E34 kan voorzien worden.  "Ik heb minister Peeters reeds meerdere keren bevraagd over een veiligere oplossing voor fietsers zodat ze de overgang met de E34 niet hoeven te maken via het gevaarlijke kruispunt dat gevormd wordt aan de N451. Een voorstel hierbij was een afzonderlijke fietsersbrug waardoor conflicten met auto’s en vrachtverkeer vermeden wordt. Ik ben tevreden dat deze nota de mogelijkheid biedt om een veiligere situatie voor fietsers te creëren en zal dan ook de ontwikkeling van dit plan op de voet blijven volgen", besluit Daniëls. (mb)

 

Lees ook:

Dag van de Trage Weg zet Vrasene in de kijker

BEVEREN.  Op zondag 16 oktober vindt de twaalfde editie van de Dag van de Trage Weg plaats. Naar aloude traditie zet de gemeente elk jaar de trage wegen van een andere deelgemeente in de kijker....

Open Monumentendag in het Waasland

REGIO. Dit weekend, op zondag 11 september, is het Open Monumentendag. De jaarlijkse hoogdag voor onroerend erfgoed in Vlaanderen staat dit keer in het teken van duurzaamheid. Er valt in het...

Vrasene voert actie voor meer verkeersveiligheid

BEVEREN. Werkgroep Veilig Vrasene houdt tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot en met 22 september een eigen actie om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid in Vrasene. De actie werd ‘Rijd ons...