Oost-Vlaanderen investeert 375 000 euro in duurzame Waaslandhaven

BEVEREN. De provincie Oost-Vlaanderen en Maatschappij Linkerschelderoever (MLSO) gaan samenwerken om de Waaslandhaven duurzamer te maken. De Waaslandhaven is momenteel de belangrijkste groeipool binnen de Haven van Antwerpen, waartoe de Waaslandhaven behoort. 

Provincie Oost-Vlaanderen en Maatschappij Linkerschelderoever willen een klimaatneutrale, circulaire en toekomstgerichte Waaslandhaven tegen 2050 en gaan daarom versterkt samenwerken op vlak van drie hefbomen: efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte, energietransitie en circulaire economie en samenwerken. De provincie investeert de komende 5 jaar jaarlijks 75.000 euro. Met dat geld is een medewerker aangesteld die verschillende duurzame opdrachten binnen de Waaslandhaven zal uitrollen. 

"De Provincie Oost-Vlaanderen en havenbeheerder Maatschappij Linkerscheldeoever willen dat ook de volgende generaties kunnen genieten van de welvaart en de vele jobs die de haven creëert. Maar die groei moet wel gebeuren in harmonie met haar omgeving en de samenleving. Daarom zetten Provincie Oost-Vlaanderen en MLSO hun schouders onder het plan om van de Waaslandhaven Europa’s meest duurzame haven te maken! Een streefdoel dat we delen met Port of Antwerp.", zegt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie.

 "MLSO zet reeds verschillende jaren haar schouders onder duurzame initiatieven: denk maar aan het stoomnetwerk Ecluse, de windturbines van Wind aan de Stroom of het recent opgestarte pilootproject Logigrid. Met deze steun van de Provincie kunnen we verder werken aan kennisopbouw en -overdracht rond energietransitie en circulaire economie in de Waaslandhaven. De start van Maxim Schroeyers bij MLSO op 26 april als nieuwe medewerker duurzame opdrachten, is meteen de eerste concrete stap in de uitwerking. Hij zal niet alleen een concreet actieplan uittekenen, maar ook mogelijke nieuwe partnerschappen onderzoeken zoals met CAPTURE. Dat we voor 2021 alvast gebruik kunnen maken van de provinciale subsidie duurzame bedrijventerreinen is daarbij een hele hulp.", zegt Boudewijn Vlegels, voorzitter Raad van Bestuur MLSO. (mb)

 

Lees ook:

Subsidie voor restauratie kasteeldomein Wissekerke

KRUIBEKE. De Vlaamse overheid investeert 132.444,19 euro in de restauratie- en toegankelijkheidswerken aan kasteeldomein Wissekerke in Kruibeke. Het is het enige Wase project van vier projecten die...

Subsidies voor land- en tuinbouw

OOST-VLAANDEREN. De Provincie Oost-Vlaanderen geeft 17.500 euro subsidies aan vijf imagoversterkende initiatieven in de land- en tuinbouw. Daarvan komen er drie uit het Waasland. Zo kan het...

Droogte zorgt voor uitbreiding onttrekkingsverbod

OOST-VLAANDEREN. Gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter heeft een tijdelijk onttrekkingsverbod ingesteld voor een aantal aantal bijkomende onttrekkingszones van de onbevaarbare waterlopen...