Eerste kindergemeenteraad van Stekene geïnstalleerd

STEKENE. Stekene heeft z’n allereerste kindergemeenteraad achter de rug. Die vond op woensdag 25 november plaats. De raad telt 15 kinderen die in Stekene wonen of er naar school en alle zeven Stekense basisscholen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zetelen ook nog acht onafhankelijke leden in de raad.

Het initiatief voor het oprichten van een kindergemeenteraad komt van Iro De Wilde, die nu ook uit 8 kandidaten verkozen is tot kinderburgemeester. "Iro is anderhalf jaar geleden op de grote gemeenteraad langsgeweest met het verzoek om een kindergemeenteraad op te richten.", zegt  schepen van Jeugd Gunter Van Campenhout, "We zijn daar bijna onmiddellijk op gesprongen. Het vroeg wat voorbereidingen want alle scholen zijn betrokken maar nu is de kindergemeenteraad een feit. De kindergemeenteraad is voor hen de plaats bij uitstek om thema’s en onderwerpen te bespreken die door hen zelf aangebracht worden zoals verkeersveiligheid, speeltuinen inrichten, enz."

Naast kinderburgemeester De Wilde telt de raad nog volgende raadsleden: Fiona Buysse, Melanie Coppens, Seppe Cornu, Alexia De Herde, Cas De Wilde, Robert Heye , Nasia Ivanova Doneva , Alexander Janssens Van Pottelberge, Tijl Janssens, Kato Maes, Daan Roels, Lisa Van engelandt, Robin Vlassenrood en Auke Wynants.

"Het is uiteraard heel fijn dat er een kindergemeenteraad werd opgericht. Het laat ons toe om al heel vroeg te weten wat er leeft bij jonge mensen en er ook rekening mee te kunnen houden. Ondanks de corona-periode hebben we er toch een plechtig moment van gemaakt om de sjerp aan Iro te overhandigen. Ik wens hem veel succes toe en kijk uit naar de eerste inhoudelijke zitting van de kindergemeenteraad volgend jaar.", zegt burgemeester Stany De Rechter. 

De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen, steeds op een woensdagnamiddag. De kinderen die nu verkozen werden, zetelen voor twee jaar in de raad. De eerstvolgende vergadering van de kindergemeenteraad vindt plaats op woensdag 27 januari 2021. (mb)

 

Lees ook:

STEKENE. Gisteren, woensdag 30 november, is de tweede kindergemeenteraad geïnstalleerd. In die gemeenteraad zetelen dertien kinderen die in Stekene wonen of er naar school gaan. De kinderen legden...