Zwijndrecht klaagt stijging van de huurprijzen voor een sociale woning aan

ZWIJNDRECHT. Sinds 1 januari wordt huurprijs voor een sociale woning anders berekend en dat is voor velen geen kado. Bij Woonpunt Schelde-Rupel, waar Zwijndrecht deel van uitmaakt, betalen de huurders gemiddeld 25 procent meer huur. Zwijndrecht heeft 600 sociale woningen. Bij het OCMW en bij de sociale huisvestingsmaatschappij worden de gevolgen reeds na 1 maand duidelijk: heel wat huurders kunnen de huur niet meer betalen. Daarom wil het gemeentebestuur van Zwijndrecht een brief sturen naar de bevoegde minister.  Vanuit de Raad van Bestuur van Woonpunt Schelde-Rupel werd eveneens een brief gestuurd naar de minister, samen met alle bekommernissen van de huurders. 

Schepen van woonbeleid Veerle Beernaert hoopt dat de minister de verhoging van de huurprijzen herziet. "De belangrijkste reden voor de verhoging is dat er meer inkomen wordt meegerekend voor het bepalen van de basishuurprijs: het inkomen van meerderjarige kinderen vanaf 18 in plaats van 25 jaar, het pensioen van een inwonende ouder en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een beperking. We zijn van mening dat deze tegemoetkoming dient om de beperking te ondersteunen en niet om de huur te betalen. Ook bepaalt een sociale huurschatter voortaan de marktwaarde van de woning en is er een energiecorrectie voor energiezuinige woningen.", aldus Beernaert.