College licht meerjarenplan toe tijdens koffieklets op zaterdagmarkt

STEKENE. De Stekense burgemeester Stany De Rechter en schepenen Kris Van Duyse, Lorette De Permentier, Gunter Van Campenhout, Pieter De Witte en Dirk Backaert houden deze voormiddag tussen 9 en 12 uur een koffieklets tijdens de zaterdagmarkt. Zij zullen er enerzijds de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025 toelichten en anderzijds vragen beantwoorden. Voor inwoners van Stekene is ook een mogelijkheid om suggesties door te geven. 

Wie de koffiebabbel mist, hoeft niet te panikeren. In de loop van de maand februari krijgt elke inwoners een folder in de bus, waarin het meerjarenplan wordt toegelicht. (mb)

 

Lees ook:

Frits Verstraeten die de verkiezing organiseerde vanuit de Sportraad.STEKENE. In de parochiezaal te Kemzeke werd door de Sportraad en de sportdienst de jaarlijkse verkiezing van de sportfiguren 2008...

Het uitgewerkt gedicht wordt overhandigd aan weduwe De Bliek.STEKENE/KEMZEKE. Ter gelegenheid van de sportlaureatenhuldiging werd in Kemzeke hulde gebracht aan wijlen Andre De Bliek, die in 2008...

Schepen Réno Martens sprak over het sportbeleid in Stekene.STEKENE. Schepen van sport Réno Martens keek ter gelegenheid van de verkiezing van de sportfiguren 2008, diepen in het sportleven...

STEKENE.  Het gemeentebestuur van Stekene wil een nieuw gemeenschapscentrum laten bouwen. De werken zijn geraamd op 5.500.000 euro maar spa. a Stekeen twijfelt of dit wel voldoende is. De...

STEKENE. Stekene kampt met een tekort aan parkeerplaatsen. Een tekort dat vanuit politieke hoek wordt toegeschreven aan de sterke toename van appartementen en bijgevolg ook het aantal voertuigen in...

STEKENE. Vanavond geeft het Stekense gemeentebestuur het startschot voor het proefproject ‘Speelstraat Tybaertlaan’ in Kemzeke. De Tybaertlaan is een doodlopende zijstraat van de...