Erfpunt Sint-Niklaas krijgt 141.000 euro voor archeologisch syntheseonderzoek

SINT-NIKLAAS.  De onderzoekscel van Erfpunt in Sint-Niklaas krijgt 141.000 euro van de Vlaamse overheid voor archeologisch syntheseonderzoek. Erfpunt doet onderzoek naar het ‘geschrankt vierbeukig gebouwtype’. Het onderzoek moet datering van dat gebouwtype mogelijk maken en levert daarbij een bijdrage aan een ander onderzoek, nl dat van de laatste fasen van de ijzertijd en overgang naar de vroeg-Romeinse periode. (mb)

 

Lees ook:

LOKEREN. Wanneer men een optelling maakt van de verschillende soorten subsidies voor Lokerse sportverenigingen, blijkt dat de stad daarvoor jaarlijks gemiddeld 121.000 euro uittrekt, nl. een...

LOKEREN. De stad Lokeren gaat een fietspad aanleggen in de Drongenstraat. Omdat het fietspad deel zal zijn van het provinciaal fietsnetwerk en van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk heeft...

GENT. Na het natte weekend van 13 en 14 november was Vlaanderen in de ban van wateroverlast én waterbeheersing. Ondanks alle maatregelen die gemeenten hebben genomen heeft Vlaanderen vooral nood aan...

SINT-GILLIS-WAAS. Groen is het moderne modewoord voor wie bouwt of verbouwt. Wie maatregelen neemt om de woning energiezuinig(er) te maken, kan rekenen op één of meerdere subisies van...

BEVEREN. Op 1 januari 2010 worden de premiereglementen rond het werken voor energiebesparing gewijzigd. Langs de andere kant wordt een nieuw premiereglement ingevoerd voor geothermische...

In Zwijndrecht krijgen de senioren regelmatig mogelijkheden om te sporten in hun vrije tijd.ZWIJNDRECHT/BURCHT. De Seniorenraad, gemeentelijke adviesraad die zich buigt over thema's die senioren...