Inleverboxen aan Beverse bibliotheekfilialen sluiten reorganisatie af

BEVEREN. Aan de zeven uitleenposten van de Beverse bibliotheek zijn inleverboxen geplaatst. Daarmee is het mogelijk om ook buiten de openingsuren ontleend materiaal terug te brengen. In tegenstelling tot terugbrengschuif aan het hoofdfiliaal in Beveren-centrum worden de ingeleverde werken in de inleverbox niet automatisch verwerkt. Dat gebeurt tijdens het eerstvolgend uitleenmoment. De inleverdatum is dus niet de datum van inlevering maar de eerstvolgende datum waarop de betreffende uitleenpost open is. De inleverboxen vormen het sluitstuk van de reorganisatie van de bibliotheek die begin 2017 startte. 

Dat mensen hun ontleende werken gelijk wanneer kunnen terugbrengen is veruit de populairste wijziging in de werking van de bibliotheek. Verder werden bij de reorganisatie de openingsuren gelijkmatiger gespreid over de week en werd de gratis uitleenperiode uitgebreid tot maximum 8 weken. Daarna rekent de bib 0,2 EUR leengeld per titel en per dag aan. Dat heeft als effect dat mensen minder titels tegelijk lenen en vaker terugkomen naar de bib.

Ook het ontlenen van cd’s en dvd’s is sinds de reorganisatie gratis geworden en dat is te zien aan de cijfers: het aantal ontleende cd’s en dvd’s steeg met 48% en 36% tegenover 2016. Het aandeel van de hoofdbib is gestegen. Dat heeft wellicht te maken met het gemak van de terugbrengschuif. De bib becijferde dat 12 procent van de ontleende werken via de terugbrengschuif wordt ingeleverd. (mb)

 

Lees ook:

Tentoonstelling buiten de lijnen

SINT-NIKLAAS.  In de bibliotheek van Sint-Niklaas loopt tijdens de zomermaanden de tentoonstelling ‘Buiten de lijnen’. Dat is een tentoonstelling van eigenzinnige kunstwerken gemaakt door mensen met...

Gezinsbond Stekene sluit voorjaar af

STEKENE. De Gezinsbond Stekene heeft met twee activiteiten het voorjaar afgesloten. Dat maakte de Gezinsbond gisteren bekend. Zo was er de boekstartdag op 18 mei. Die kwam er op vraag van de...

Extra studeerruimtes voor blokkende studenten

BEVEREN. In aanloop naar de examens stelt de gemeente Beveren opnieuw enkele lokalen ter beschikking van de studenten die rust willen blokken. Voorgaande jaren stelde de gemeente Beveren een...

Bibliotheken vinden het Groot Dictee opnieuw uit

BEVEREN. De Beverse bibliotheek en Davidsfonds Beveren-Zuid stappen mee in het project ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’. Dat is een initiatief van de Stedelijke Bibliotheek van Mechelen. Die...

Subsidies voor energiezuinige bibliotheek

TEMSE. De gemeente Temse krijgt 40.293 euro subsidie voor het energiezuiniger maken van de bibliotheek in de Oeverstraat. Dat heeft Minister van Cultuur Sven Gatz medegedeeld. In totaal keurde de...

Origineel gedicht van David Troch in bibliotheek

SINT-NIKLAAS. David Troch, voormalig stadsdichter van Gent, leent het originele exemplaar van zijn gedicht ‘deelgenoot’ uit aan de bibliotheek van Sint-Niklaas. Het gedicht is een van de...