Tot 130 inwoners van Beveren gevraagd voor onderzoek naar sociaal-culturele verschuivingen

BEVEREN. 30 tot 130 inwoners uit Beveren zullen binnenkort gevraagd worden om deel te nemen aan een onderzoek naar sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen. Dat onderzoek wordt elk jaar in opdracht van de Vlaamse overheid uitgevoerd. Die wil daarmee te weten komen met welke problemen de Vlaming te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe zij tegenover een aantal overheidsmaatregelen staan. Onderzoeksbureau GfK uit Leuven zal eerstdaags starten met de interviews aan huis. Het onderzoek loopt tot eind juni. (mb)