Militairen uit Burcht schenken 9000 euro aan liefdadigheid

BURCHT.  De militairen van het 11de Bataljon Genie schonken tijdens hun nieuwjaarsreceptie 9000 euro weg aan de verschillende peterinstellingen van de compagnieën van het batjaljon. Elke peterinstelling kreeg een cheque van 2000 euro overhandigd. De vzw  Luitenant-generaal Roman, een liefdadigheidsinstelling binnen Defensie, kreeg 1000 euro.  Het bedrag werd bijeen gebracht dankzij evenementen als de opendeurdag en de wandeldag in september. 

De vier compagnieën van het bataljon hebben elk peterschap over een liefdadigheidsinstelling:  de v.z.w. De Kleine Dennen te Knokke Heist (1ste Medium Compagnie Gevechtsgenie), een kleinschalig initiatief dat instaat voor de zorg en begeleiding van minderjarigen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden. De 6de Compagnie Constructie zet zich in voor de v.z.w. Triangel uit Lovendegem, een dienstencentrum voor 300 volwassenen en kinderen met verstandelijke handicap. De 68ste Compagnie Lichte Gevechtsgenie (de para-commando’s) bekommert zich over v.z.w. De Buidtelberg, een basisschool voor buitengewoon onderwijs type 3 te Houthalen- Limburg.

De Staf en Diensten Compagnie engageert zich voor de v.z.w. Tehuis Sint-Carolus uit Sint-Niklaas, een begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdzorg.

Momenteel is de Genie mee actief voor de versterking bij de federale Politie. De militairen worden ingezet in de straten van grote steden en voor de beveiliging van de nucleaire sites. (mb)

 

Lees ook: