Protest tegen fietspad doorheen het Steengelaag

STEKENE. De gemeente Stekene wil een verhard fietspad doorheen het Steengelaag aanleggen. Natuurpunt is niet tegen een fietspad in de Nieuwstraat maar heeft wel problemen met de manier waarop de gemeente het wil aanpakken. Daarom roept het op om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. 

De plannen voor een verhard fietspad door natuurgebied het Steengelaag. Zoals de plannen er nu bijliggen, gaat het om een fietspad in beton van 1,5 meter breed met daarnaast een verhard wandelpad.  Dat het fietsverkeer tussen Stekene en Kemzeke veiliger kan, ontkent Natuurpunt niet maar de huidige plannen zijn voor natuurpunt onaanvaardbaar.  Natuurpunt stelt de veiligheid van zowel voetgangers als fietser in vraag. "Het fietspad is maar anderhalve meter breed. Dat wordt krap als fietser elkaar moeten passeren, zeker met elektrische fietsen die sneller rijden. Het fietspad moet bovendien gedeeld worden met voetgangers. Dat is ronduit gevaarlijk.", klinkt het. Ook vreest Natuurpunt dat er nadien nog verlichting geplaatst zal worden en een toename van zwerfvuil. 

Ook op vlak van de natuur zijn er bezwaren. "Langsheen het huidige wandelpad staat een mooie houtkant met ondere andere sleedoorn, meidoorn en zwarte els. Het kan niet dat de aanleg van het fietspad ertoe zou leiden dat deze moet gekapt worden. Na de aanleg van een fietspad in beton zullen de bermen verruigen door afspoeling van allerlei mineralen en organisch materiaal en hun botanische rijkdom verliezen. Daarnaast zal de verharding een barrière vormen voor heel wat kleinere dieren zoal muizen en loopkevers.", aldus Natuurpunt. De compensatie die is voorzien voor het rooien van 19 bomen is voor Natuurpunt niet wenselijk. 

Natuurpunt schuift twee alternatieven naar voor: een asverschuiving van de Nieuwstraat waarbij het fietspad wordt aangelegd langs de zijde van de industriezone of een fietspad bovenop de gracht die dan moet overwelfd worden.

bewaarschrift

Op haar website heeft Natuurpunt een ontwerp van bezwaarschrift gepubliceerd en roept op om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Veel tijd is er niet meer want bezwaarschriften moeten voor 18 juli schriftelijk bij de gemeente Stekene ingediend zijn. (mb)

info: panneweel.be

 

Lees ook:

Geen fietspad of zone 30 in Ciamberlanidreef

BEVEREN. De gemeenteraad van Beveren keurde de wegen- en rioleringswerken goed in de Ciamberlanidreef, De Brownestraat, IJzerhand, Donkvijverstraat en het aanleggen van een bufferbekken in de...

Fietspad langs N403 tot Nederlandse grens

SINT-GILLIS-WAAS.  Het Agentschap Wegen & Verkeer wil veilige fietspaden aanleggen langs de N403 van Sint-Niklaas tot aan de grens in Kapellebrug. De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas besliste om...

Eindelijk fietspad in Industriepark-Noord 

SINT-NIKLAAS. De aanleg van het fietspad in het Industriepark-Noord zijn sinds vrijdag eindelijk klaar. Daarmee komt hopelijk een einde aan de gevaarlijke fietsomstandigheden voor de werknemers van...