Lokeren kreeg alweer enkele ministers op bezoek

LOKEREN. Onlangs bezocht Joke Schauvliege (CD&V) in Lokeren de pas gesaneerde Hoedhaar-site, nu bouwrijp voor ruim 300 woongelegenheden.
Sindsdien kwam er nog meer hoog bezoek: Freya Van den Bossche (sp.a), Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie kwam naar diezelfde Hoedhaar-site voor de eerstesteenlegging. En dan was er nog Maggie De Block (Open VLD), Federaal Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie. Tijdens een werkbezoek zag zij hoe het OCMW samen met Sporting Lokeren een tewerkstellingsproject voor leefloontrekkers opgezet hebben.

Freya Van den Bossche legt eerste steen Hoedhaar

Zowel burgemeester Anthuenis als schepen Liebaut wezen er bij hun verwelkoming op, dat het Hoedhaar-project een veelzijdige meerwaarde bezorgt aan de stad: sanering van een aanzienlijke oppervlakte binnen de stadskern, creatie van meer dan 300 betaalbare woongelegenheden, en inplanting van een nieuw groenpark. Zij bedankten de minister ook omdat zij het project mede betaalbaar maakte door toekenning van aanzienlijke subsidies. In 2011 was Hoedhaar één van de winnaars in de wedstrijd "Thuis in de Stad", georganiseerd door de Vlaamse regering, en ontving daarvoor een projectsubsidie van ruim 2,5 miljoen euro.

Minister Van den Bossche bevestigde dat de jury van de wedstrijd "Thuis in de Stad" direct helemaal overtuigd was van de kwaliteit van het project. "De ontwikkeling van Hoedhaar is zoals stadsvernieuwing eigenlijk zou moeten zijn", zegt zij, waarbij zij drie grote pluspunten opsomt:
- het is geen prestigeproject, maar toch met veel ambitie om een ondergewaardeerde wijk te transformeren tot een nieuwe levendige wijk
- het project getuigt van een integrale visie: een mooie mix van woningen, een mooie combinatie van wonen-groen-economie
- buurtbewoners werden gehoord en geïnformeerd bij de uitbouw van het project.

"Hou de aandacht voor inspraak zeer groot", besluit Freya Van den Bossche, "de integratie van een project lukt enkel als mensen erbij betrokken worden".

Maggie De Block op werkbezoek bij OCMW en Sporting Lokeren

Het OCMW van Lokeren neemt heel wat initiatieven om leefloners te leiden naar tewerkstelling, de beste manier om mensen te integreren in de samenleving. Het aantal leefloners is de laatste tien jaar in Lokeren gedaald van 396 naar 323. Sociale tewerkstelling door bemiddeling van het Sociaal Huis steeg in diezelfde periode van 48 naar 84. Daarmee scoort men in Lokeren beter dan de meeste andere Vlaamse en Wase OCMW’s. Dergelijke cijfers interesseerden Maggie De Block ook wel: tijdens een werkbezoek aan het Lokers OCMW en aan Sporting Lokeren kwam zij de plaatselijke aanpak bekijken.

OCMW-voorzitter Luc De Block (geen familie van…) somt 3 doelstellingen op van zijn activeringsbeleid:
- mensen een nieuwe kans geven; een job is het beste middel tegen armoede
- het aantal leefloontrekkers beperken door ze naar werk te leiden
- werkbereidheid testen; recht op leefloon wordt geschorst voor iemand die niet werkbereid is.

"Er zijn slechts weinig OCMW’s die - naast de gangbare vormen van sociale tewerkstelling - zich ook richten op werklozen die tijdelijk geschorst zijn. Daarin maakt Lokeren het verschil", zegt de OCMW-voorzitter, "Enerzijds willen wij hen werkattitude en sollicitatietraining bijbrengen en anderzijds willen wij hen duidelijk maken dat men niet zomaar van het ene vervangingsinkomen kan overgaan naar het andere".

Tewerkstelling wordt gevonden in 15 verschillende omgevingen, o.a. Diverse diensten en woonzorgcentra van het OCMW zelf, kringwinkels, werkwinkels, vzw Gezinswelzijn, vzw Durme, CVO Leerstad, en ook Sporting Lokeren. Maggie De Block kon vanzelfsprekend niet overal een kijkje gaan nemen, maar werd, ter illustratie van de Lokerse aanpak, uitgenodigd bij Sporting.

Romain Van Schoor, directeur algemene zaken van Sporting, legt uit dat de club sedert 2009 (toen nog met manager Patrick Orlans) meewerkt aan sociale projecten van vzw "Open Stadion". "Daarmee wil men de (aantrekkings)kracht van voetbalclubs benutten ten voordele van een samenleving waar niemand buitenspel staat", zeggen de statuten.
"Sporting Lokeren biedt een werkvloer aan leefloners, eventueel mensen zonder recht op leefloon. Wij bieden hen werkgelegenheid in de kuisploeg, de groendienst of klusjesdienst; in een stadion als het onze is er altijd wel van alles te doen. Werken bij een succesvolle voetbalploeg is voor hen een extra stimulans en brengt hen arbeidsattitude bij" zegt Van Schoor, "maar het is wel een beetje jammer dat mensen, als ze het bij ons gewoon zijn, na 1 jaar moeten verdwijnen; in die tijd doen we dan wel ons best om met hen een stukje weg naar een vaste job af te leggen". Sommige dergelijke werknemers kregen langs deze weg zelfs een vaste job aangeboden bij een sponsor van de club.
Staatssecretaris Maggie De Block vertelde dat haar werkbezoek in Lokeren het laatste was van een twee jaar durende reeks. Daarbij ging ze naar OCMW’s overal te lande om op het terrein zelf te kijken hoe er aan reactivering gewerkt werd. De manier waarop het OCMW met Sporting Lokeren en andere werkverschaffers samenwerkt noemt zij een voorbeeld van goede aanpak. "De warmte van een job is beter dan de kilte van een uitkering", zegt zij. (jdw)

 

Lees ook:

Hartverwarmend Lokeren zoekt items om te veilen

LOKEREN. Op vrijdag 16 december worden in het kader van de actie ‘Hartverwarmend Lokeren’ spullen geveild ten voordele van Lokerse organisaties zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen in Lokeren....

Vitaz zoekt minstens 20 zorgondersteuners

SINT-NIKLAAS/LOKEREN. Het Vitaz-ziekenhuis heeft nieuwe vacatures voor zorgondersteuners.   Zij worden onder meer de rechterhand van de verpleegkundigen. Naast basiszorg zullen de zorgondersteuners...

Bedrijf wil op 4 dagen volledige wijk bouwen

LOKEREN. Bouwbedrijf Skilpod uit Geel bouwt deze week een nieuwe woonbuurt op de Hoedhaarsite in het centrum van Lokeren. Op zich niets bijzonders ware het niet dat het bedrijf op slechts vier dagen tijd...

Vitaz bundelt verhalen over 2 jaar COVID

SINT-NIKLAAS. Twee jaar geleden gingen alle ziekenhuizen in ons land in lockdown door de covid-pandemie. Wat volgde, was een periode van een enorme inzet, flexibiliteit en moed voor de medewerkers...