Nu ook paddenoverzet aan Bunderhof Haasdonk

In het voorjaar van 2004 stelde de gemeentelijke groendienst vast dat er in de wijk Bunderhof in het centrum van Haasdonk een groot aantal kikkers en padden overreden werden. Het toenemende verkeer en stijgende woningdruk leiden tot de aanleg van steeds meer straten die vaak het leefgebied van planten en dieren doorsnijden. Om de amfibie?n te redden, werd een heuse overzetactie gestart in Bunderhof in Haasdonk. De amfibie?n volgden een route die door een recent gebouwde wijk loopt. De gemeente Beveren besloot daarom de reddingsactie een educatieve inhoud te geven. Er ontstond een project waarbij de basisscholen in Haasdonk werden betrokken om mee te helpen aan de overzetactie.
 Naar een voorbeeld te Kallo, werd in de wijk over een afstand van 500 meter een scherm van ongeveer 50 cm hoogte geplaatst om trekkende amfibie?n tegen te houden zodat ze niet op de baan terecht komen. Tegen het scherm werden een 20-tal emmers geplaatst om de opgehouden kikkers en padden op te vangen. Deze emmers worden elke morgen en avond door vrijwilligers de straat overgezet zodat er geen verkeersslachtoffers meer vallen.
Nu de temperatuur stijgt kunnen de amfibie?n aan het trek beginnen. De koude van eind februari en Begin maart waren niet van aard om de diertjes al op weg te zetten.
In Belgi? worden er jaarlijks ongeveer 40 000 amfibie?n overgezet. In Beveren wordt dit naast Haasdonk ook in Kallo gedaan. Daar worden gemiddeld 1 500 beestjes naar de overkant geholpen. Alle amfibie?n zijn in Belgi? wettelijk beschermd.(F)