Gemeente spaart het milieu in moderne aanpak

GROOT-KRUIBEKE. In het kader van de milieuzorg bleef de gemeente niet bij de pakken zitten. Er wordt o.a. gezorgd dat er minder naar de PMD-zak gaat,  papier wordt uitgespaard, bestrijdingsmiddelen meer worden geweerd.

 Bij het maken van de inventaris van de cateringproducten bleek dat de gemeente heel wat water uit plastieken flessen gebruikte. Begin vorig jaar werd daarom een grote "sip-well" waterbidon in de caf?taria geplaatst waar koud en warm water kan afgetapt worden. Op die manier moesten 460 flessen minder worden weggegooid.Bovendien werden voor spuitwater ook nog eens herbruikbare flessen ingevoerd zodat ook op deze manier nogmaals 366 flessen minder in de PMD-zak terecht kwamen.
Maar op andere vlakken deed de Kruibeekse overheid inspanningen ten gunste van het milieu. Er werd ook gekeken naar het papierverbruik door de aankoopfacturen van 2003 te raadplegen. Voor de briefhoofden en de omslagen werd overgeschakeld naar gerecycleerd papier. Ook het gebruik van milieuvriendelijke verven bij het uitvoeren van schilderwerken werd bij een aanbesteding opgenomen.
Voor de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen langs wegen en pleinen, werd een 2de reductiebestrijdingsplan opgemaakt en bekend gemaakt aan de groenarbeiders en de bevolking. Naar die bevolking toe werd op 15 maart 2004 een infovergadering georganiseerd inzake de planning die de gemeente voorziet in de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Verder wordt de bevolking op zeer regelmatige tijdstippen ge?nformeerd via publicaties in het plaatselijk infoblad. Er is tevens info terug te vinden op de website: www.kruibeke.be, bij het item "milieu". De gemeente zal verder werk maken van de invoering van een aantal nieuwe producten die milieuvriendelijk zijn of ecologisch meer verantwoord. Voor de evaluatie en verdere uitbouw van het reductieplan bestrijdingsmiddelen is er overleg gepland met de technische dienst die instaat voor de uitwerking op het terrein. Bedoeling is de groenarbeiders hiervoor op te leiden.
Dit jaar organiseerde de gemeente een open mina-raad over "het gebruik van ecologische schoonmaakproducten" Verder zal de inventaris van het gemeentelijk wagenpark aangevuld worden met nieuwe gegevens inzake het brandstofverbruik. Hierover zal gecommuniceerd worden met de ploegbaas van de technische dienst.
Burgers die milieuklachten kwijt willen, melden zich bij het centraal meldpunt dat via de website van de gemeente bij de rubriek 'milieu' is aangegeven. Klachten kunnen telefonisch, per mail of per gewone post overgemaakt worden aan de milieudienst of persoonlijk werden gemeld aan het milieuloket.(F)