Controle lompenverwerkende bedrijven te Kieldrecht

BEVEREN. Op dinsdag 15 maart werd door de politie van Beveren een controle uitgevoerd in drie loodsen van lompenverwerkende bedrijven gelegen te Beveren Kieldrecht. De lokale politie werd bijgestaan door controleurs van de Sociale Inspectie en van de RVA. Ook een team van de dienst vreemdelingenzaken uit Brussel woonde de actie bij.
In de diverse loodsen werden 8 arbeiders van vreemde origine aangetroffen. Zij werden, samen met twee aanwezige werkgevers, overgebracht naar het commissariaat.
Na verhoor werden, op beslissing van de dienst vreemdelingenzaken in Brussel, drie Polen overgebracht naar Zaventem voor uitwijzing. Drie arbeiders van Syrische origine werden opgesloten in het centrum voor illigalen te Merksplas. Aan ??n Irakees werd het bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 5 dagen. E?n Syrische arbeider beschikte over geldige papieren. De werkgevers mogen zich aan fikse boetes verwachten.