Laagste inbrakencijfer van de laatste 10 jaar in Beveren

BEVEREN De lokale politie heeft op een persvoorstelling de evaluatie voorgelegd van de werking in 2004. In het zonaal veiligheidsplan voor dat jaar werd de aanpak van inbraken, drugs en verkeer als prioritair aangeduid. Op alle vlakken heeft Beveren het beter gedaan: de inbraken daalden met 15 %, het aantal dossiers i.v.m. drugs steeg en in het verkeer daalden de ongevallen met meer dan 35 %. Ook de snelheidsovertredingen daalden met 9 % ten overstaan van 2003.

De politie had rond inbraken, voor 2004 enkele doelstellingen voorop gesteld. Daarin wilden ze het aantal woninginbraken doen dalen, de politionele aanwezigheid verhogen, een effici? opsporingsbeleid voeren en wat als erg belangrijk werd ervaren, was het optimaliseren van de dialoog en de samenwerking met de bevolking. Het was trouwens ook een doelstelling om op het vlak van de inbraken ook het onveiligheidsgevoel bij de bevolking te verminderen. Commissaris Sam Van den Bossche schetste de situatie.


Het aantal inbraken verminderde van 144 naar 127 en ook het aantal inbraakpogingen daalde van 77 naar 67. Die daling is al 3 jaar een tendens. Het aantal feiten staat nu op een niveau van 10 jaar geleden.
Het zwaartepunt van de inbraken situeerde zich in deelgemeenten Beveren en Melsele. Hier moet nog steeds rekening gehouden worden met het feit dat er voor dieven goede uitvalswegen zijn met de N70, de E17 en de E34. In Haasdonk werd een sterke daling vastgesteld en boven de Expresweg in de polderdorpen gebeurden amper 7 % van de inbraken. Het zijn vooral woningen die worden getroffen.


Wat het tijdstip van inbraak betreft werd vastgesteld dat 45 % bij nacht gebeurt maar dan wel meer opgeschoven naar 4u tot 6u . De inbraken in het weekend zijn gestegen met een piek op zaterdag. Opvallend is ook dat braak op de deur vermindert maar dat nu de vensters meer worden geviseerd om binnen te geraken. Waarschijnlijk een gevolg van het steeds maar meer en beter beveiligen van deuren.  


De lokale politie wil nu voor 2005 opnieuw een paar doelstellingen bereiken met uiteraard op kop, het aantal woninginbraken nog doen dalen tegenover 2004. Er zal gestreefd worden naar een verhoogde aanwezigheid op het terrein, zowel preventief als repressief en net als in 2004 zal een efficiënt opsporingsbeleid gevoerd worden en zal de dialoog en samenwerking politie-burger worden geoptimaliseerd. 


De politie zal ook verdere sensibilisering bewerkstelligen bij potenti? slachtoffers en zal hen de nodige organisatorische, fysische en elektronische beveiligingsmaatregelen bijbrengen. Er lopen op dat vlak reeds projecten zoals dat van het buurt Techno Preventief Advies en het Winkel Informatie Netwerk (WIN). Er is ook een project naar de architecten toe, die bij het ontwerpen van woningen hun inbreng hebben op vlak van inbraakpreventie. De politie zal verder ook blijven investeren in bijscholing van de eigen medewerkers en dan meer gericht naar het fenomeen 'slachtoffer zijn van een inbraak in woning'. Dat komt neer op 'Herbezoek slachtoffers inbraak' en de samenwerking met 'Centrum Hulp aan Slachtoffers'. (F)