Schepen Boeye uit partij gezet

BEVEREN. Er is al geruime tijd in de Beverse VLD wat aan de hand. De onenigheid heeft nu wel het toppunt bereikt waarbij de VLD-schepen Jean-Pierre Boeye door de Nationale Statutaire Commissie uit de partij wordt gesloten. Het was VLD-voorzitter Erna Van Wauwe die deze week daarover een schrijven ontving.

De commissie baseerde deze beslissing enerzijds op het feit dat de heer Boeye zich niet kan neerleggen bij de beslissing van 92% van de VLD leden om definitief uit het Beverse Kartel te stappen. Anderzijds stelt zij vast dat de heer Boeye niet meer deelneemt aan de fractievergaderingen van de VLD -Beveren maar daar tegenover wel openlijk actief is bij het Kartel, die als politieke partij door het Beverse leven gaat.


Ook het feit dat de heer Boeye zich eind vorig jaar geen kandidaat heeft gesteld voor het lokale bestuur beschouwt de commissie als een aanwijzing dat hij zich afzondert van de afdeling en haar werking.


Van OCMW-voorzitter en VLD-er Luc Maes vernamen we dat Boeye na zijn uitsluiting uit de partij, hij op geen enkele manier nog als VLD-mandataris kan optreden. Vanaf nu kan hij ook niet meer optreden als VLD lid die politiek actief is binnen het Kartel.


De VLD wil met deze beslissing haar politieke lijn in Beveren zeer duidelijk stellen. Luc Maes daarover: "Wij kunnen daarbij niet dulden dat VLD leden actief zijn in een andere plaatselijke partij. De VLD zal in 2006 opnieuw met een eigen sterke lijst naar de verkiezingen in Beveren trekken.". Naar de toekomst toe werkt het grondig uitgebreid en versterkt VLD-bestuur vandaag reeds aan een krachtig en volgens Maes ziet de partij via een duidelijk programma met vertrouwen de lokale verkiezingen 2006 tegemoet. (F)