Eerstesteenlegging nieuwe school onvergetelijk gebeuren

ZWIJNDRECHT. Vrijdagnamiddag werd aan de Regenbooglaan door leerlingen en leerkrachten van de school 'De Krinkel' echt feest gevierd ter gelegenheid van de eerstesteenlegging voor de bouw van een nieuw schoolgebouw. De schoolgemeenschap bestaat uit Krinkel 1, Krinkel 2 en de Krinkelrups voor kleuters. De meer dan 600 leerlingen waren er bij betrokken en met de ballon in de hand maakten zij er een onuitgegeven kleurrijk schouwspel van. Bovendien was de belangstelling massaal. Een bewijs dat de ganse parochie zich betrokken voelde bij deze vrije school. De eerste steen werd onthuld door de jarige Kevin en Evi.

Alvorens de officiële? plechtigheid aan te vangen, werden de honderden ballonnen de lucht ingestuurd. Het was een onvergetelijk moment voor de kinderen. Nadat leerlingen en leerkrachten het speciaal geschreven 'bouwlied" hadden gezongen, werden de aanwezigen toegesproken door Willy Westerlinck de voorzitter van de inrichtende macht. In tegenstelling tot op andere manifestaties noemde hij niet de overheid noch de prominenten de belangrijkste aanwezigen maar wel de leerlingen en de leerkrachten. Voor hen was deze eerstesteenlegging een grote dag. De meeste kinderen zullen zelf nog in de nieuwe klassen zitten. De school zal klaar zijn tegen 1 september 2006. 


De voorzitter wees erop dat een huis bouwen al heel wat kopzorgen mee brengt, maar wat moet dan het bouwen van zo'n grote school meebrengen? Hij dankte de directeurs en de leerkrachten die er al jaren mee bezig zijn.
Hij benaderde ook de financiële kant want uiteindelijk zal het bouwwerk een 6,1 miljoen euro kosten of ruim 248 miljoen BEF. De voorzitter zei : "Koken kost geld maar bouwen kost nog veel meer geld". Ook al zijn er subsidies van de overheid, toch zal de inrichtende macht nog heel wat zelf moeten betalen. Daarom richtte hij zich naar de kinderen om te vragen of ze geen rijke nonkel of een suikertante konden meebrengen. De eerste communiekanten en de vormelingen uit het 6de leerjaar vroeg voorzitter Westerlinck om tijdens hun communiefeest ook eens aan de school te denken  voor wat steun.


Twee leerlingen, een jongen en een meisje, mochten dan de witte doek van over de grote eerste steen trekken. "De krinkelrups" en "de krinkel", stond er in schoolschrift op en rechts was hert jaartal 2005 vermeld. De steen zal door de aannemer Willems uit Ravels in de schoolmuur worden ingemetseld.


Vervolgens stapte ook pastoor Walter Van Remortel op het podium. Hij sprak een kort gebed uit en nodigde alle aanwezigen uit om het gebed dat Jezus had geleerd, het onzevader, mee te bidden. Daarna nam hij de 'kwispel' en zegende de steen. In de school De Krinkel werd nog een receptie aangeboden en kon de tentoonstelling worden bezocht rond het thema 'Bouwen' en waaraan alle klassen hadden meegewerkt. (F)