Dancing ?Creamm? voor 3 maanden gesloten

BEVEREN. Het gemeentebestuur heeft besloten de dancing "Creamm" aan de N70 Gentseweg, voor 3 maanden te sluiten. Dat is een gevolg van de vaststelling dat  de openbare veiligheid rond de dancing en de gezondheid van de dancingbezoekers wekelijks re?el in gevaar gebracht worden Toen er eind vorig jaar verscheidene inbreuken op de openbare orde, veiligheid en gezondheid geconstateerd werden in en rond dancing "Creamm", werd deze zaak voor een maand gesloten. Sinds de heropening op 19 november 2004 tot nu, werden talrijke nieuwe feiten van drughandel, -bezit en -gebruik en zelfs een schietpartij op 7 februari vastgesteld door de lokale politie.
Dancing "Creamm" opende in oktober 2003. Naar aanleiding van deze opening werd tussen de zaakvoerders enerzijds en de burgemeester en lokale politie anderzijds een protocolakkoord afgesloten rond drugpreventie en overlast. Met het opgestelde protocol engageerden de zaakvoerders zich om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en om in samenwerking met gemeente en politie het druggebruik in de dancing beheersbaar te houden.
Na een grootscheepse politiecontrole op 26 september 2004, waarbij talrijke personen geverbaliseerd werden voor druggebruik, -handel of -bezit, een aantal geseinde personen werden aangetroffen en enkele wapens werden gevonden, werd de dancing voor ??n maand gesloten. Maar achteraf, na de heropening in november 2004, bleek uit de vaststellingen van de lokale politie, nog steeds dat heel wat dancingbezoekers nog ongestoord drugs aanschaffen en gebruiken. Een hoog percentage van het cli?nteel is onder invloed van drugs, wat zijn effect heeft op de veiligheid, gezondheid en in het bijzonder de verkeersveiligheid op het moment dat de bezoekers de dancing verlaten. In een periode van amper net iets meer dan 2 maanden, werden daarenboven een aantal personen met een overdosis aangetroffen en in spoed naar het ziekenhuis gebracht. Verder heeft de aanwezigheid van drugs en drughandel tot gevolg dat de criminaliteit in en in de omgeving van de zaak toeneemt. Bovendien vond op 7 februari nog een schietpartij plaats op de parking van de dancing.
Het is nog steeds een vaststelbaar feit dat de openbare orde en veiligheid rond de dancing "Creamm"  wekelijks ernstig verstoord wordt en daar alle andere maatregelen en pogingen om tot een oplossing te komen zonder resultaat bleven, is het gemeentebestuur over gegaan tot de sluiting. Vanwege de gerechtelijke procedure legde het gemeentebestuur geen verdere verklaringen af. (F)