"Heraanleg Stationsstraat is onvoldoende"

SINT-NIKLAAS. Onlangs maakte de stad Sint-Niklaas de plannen bekend voor het heraanleg van de Stationsstraat. In die plannen krijgen weggebruikers een voorname plaats en komen er meer groene eilanden en waterpartijen. Ondanks de mooie plannen om op die manier de winkelstraat opnieuw wat meer grandeur te geven, is niet iedereen tevreden. Open VLD trekt fel van leer tegen de plannen en stelt dat de heraanleg van de straat niet voldoende is om de Stationsstraat nieuw leven in te blazen. 

De plannen voor de renovatie van de Stationsstraat zijn een stap in de goede richting maar heeft geen zin als die niet past in een ruimer plan waarin ook de verkeerscirculatie wordt aangepakt. Dat zegt Open VLD. "Om de kansen op welslagen te vergroten vergt het project Stationsstraat een ruime aanpak, ingepast in een strategie die de hele stad bestrijkt.", klinkt het.

Open VLD ziet de inspanningen van Lokeren en Beveren om hun centrum te opwaarderen als een bedreiging voor Sint-Niklaas dat volgens de oppositiepartij achterop hinkt. "Om aan deze bedreigingen het hoofd te bieden volstaat een louter facelift van de Stationsstraat niet."

Volgens voorzitter Walter Truyens moet de nadruk liggen op vier kernthema’s: betere mobiliteit, een aangename gezellige stad, de herbestemming van leegstaande winkelpanden en de bestrijding van zwerfvuil. "Wachten op de uitvoering van grote projecten voor de omleiding van doorgaand verkeer rond de stadskern via de Oostelijke en de Westelijke Tangent is niet zinvol", meent Open VLD.  "Het is aangewezen snel werk te maken van een soepeler doorstroming van de trafiek die nu al elke dag via de Parklaan de stad in rijdt richting Grote Markt en Stationsstraat. Doorgaand verkeer moet beter begeleid worden rond de kernstad. De bereikbaarheid van de Parking Stationsplein moet verbeteren."

Om de leegstand in de winkelstraat op te lossen pleit Open VLD voor meer diversiteit dat afgestemd is op het aanbod in het Waasland Shopping Center. (mb)

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Aanstaande woensdag, 2 mei, starten de nutsmaatschappijen met de derde fase van de werken in de Stationsstraat. Tot woensdagochtend 7 mei is de winkelstraat open voor alle verkeer,...

SINT-NIKLAAS. Zondag start met de verhuis van elf bomen de voorbereiding van de heraanleg van de Stationsstraat. Elf Ginko’s verhuizen van de bekende winkelstraat naar de voortuin van de stedelijke...

SINT-NIKLAAS. Eind 2012 start de lang verwachte renovatie van wellicht de bekendste winkelstraat in het Waasland, de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Een volledige renovatie van gevel tot gevel, de...

SINT-NIKLAAS. Vanaf volgende zomer wordt de Stationstraat volledig vernieuwd. Het concept voor een nieuwe Stationsstraat met meer groen en waterpartijen werd alvast enthousiast onthaald door in de...

SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur wil de leegstand in de Stationsstraat drastisch terugdringen. Om dat te doen, worden de bekendste winkelstraat van de stad én de parkings in de buurt beter bereikbaar,...

SINT-NIKLAAS. Groen! Sint-Niklaas wil de Stationsstraat aantrekkelijker maken als winkelstraat door het verkeer er (grotendeels) te weren. Volgens Groen! is de Stationsstraat als winkelstraat minder...