Kompjoeterhuizeke geopend voor de jeugd

KRUIBEKE. PWA-Voorzitter schepen Irene Gorrebeeck, heeft woensdagnamiddag officieel het Kompjoeterzuizeke aan het Onze-Lieve -Vrouwplein, via de Gemeentelijke Jeugdddienst, opengesteld voor de jeugd  van 10 tot 26 jaar. Zij kunnen nu elke woensdag van 13 tot 18u op de 5 computers, aangesloten op het internet, komen werken. De mogelijkheid is wel onderverdeeld in twee sessies: van 13 tot 17u kan het middelbaar- en hoger onderwijs terecht en van 17 tot 18u kunnen kinderen van de lagere school vanaf het 4de leerjaar aan de computer plaatsnemen. Alles is gratis!

Schepen Gorrebeeck wil op deze manier, voor hen die geen computer bezitten, de drempel te verlagen en hoopt dat de jeugdverenigingen deze mogelijkheid zullen promoten.  Op de eerste verdieping staat ook nog een studiezaal ter beschikking. Wie schoolwerk of een studieopdracht komt verrichten kan beroep doen op een computergids. In totaal zijn er drie gidsen ter beschikking. Zij kregen zelf een opleiding via het PWA.


Er wordt wel de nadruk gelegd dat het Kompjoeterhuizeke geen kinderopvang is. Er moet trouwens een inschrijvingsfiche worden ingevuld. Het blijft wel een experiment voor de jeugd nadat reeds in 2002 het Kompjoeterhuizeke werd opgestart om cursussen te geven, zelfs aan inwoners die helemaal niets van werken met de computer wisten. Interessant was het ook steeds dat er individueel kon gewerkt worden. Tot op heden volgden reeds 130 Groot-Kruibekenaren een cursus. Daarbij waren 85 % langdurig werklozen en verder ook leefloners, gepensioneerde en huisvrouwen.


Het initiatief kwam destijds van Irene Gorrebeeck zelf, die een gelijkaardig project in Zweden had gezien. Dat elke cursus volzet is, bewijst dat het Kompjoeterhuizeke vol succes zit. Vanuit het PWA heeft Else Steenssens als beambte de leiding in 'Huize De Valck' waar het computerlokaal is ondergebracht (F)