Milieuwerkgroep verzet zich tegen kappen van bomen

TEMSE/TIELRODE. Milieuwerkgroep "Ons Streven" vzw, heeft een boze brief gestuurd naar het schepencollege want tot hun grote verbazing hebben ze vastgesteld dat de groendienst woensdag begonnen is met het kappen van alle bomen in de Burgemeester Heymanstraat. In totaal gaat het om ongeveer 90 bomen.  Dat strookt niet met het gegeven dat de Burg. Heymanstraat het uitzicht van een groene laan moest bieden. In 2003 moesten reeds vier bomen sneuvelen, die daarna werden vervangen door jongere exemplaren. Waarom nu in 2005 alle bomen moeten sneuvelen langs de Burg. A. Heymanstraat, is voor "Ons Steven" onbegrijpelijk want voor hen behoren deze bomen tot het groene patrimonium van Tielrode, het prieeltje van het Waasland. Sommige bomen zijn amper vorig jaar aangeplant.
De vzw noemt het ook  geen voorbeeld van duurzaam groenbeleid en het is bovendien een verkwisting van gemeenschapsgelden. Voorzitter Van Puyvelde zegt: "Wij hebben niet alleen de indruk, maar zijn er meer en meer van overtuigd dat enkele particuliere belangen het algemeen belang overstijgen. Als drogredenen worden dan de schade aan het fietspad en eventueel mogelijke latere schade aan rioleringen aangehaald."
De bomen vormen een natuurlijk beschermschild voor de zwakke weggebruikers langs deze drukke weg. Een bomenvrije weg nodigt uit tot sneller en dus gevaarlijker rijgedrag. "Ons Streven" noemt het ook onbegrijpelijk dat de bewoners van Tielrode, niet op voorhand ge?nformeerd worden. Als particulieren voor het kappen van bomen op hun privaat domein een kapvergunning moeten aanvragen, zou het Gemeentebestuur, ook al zou ze langs straten geen kapvergunning nodig hebben, toch de bewoners op voorhand mogen inlichten over zijn plannen.
Voor dat alles wil de milieuwerkgroep, in naam van al haar leden en sympathisanten, blijven ijveren voor het behoud van de huidige situatie en zegt daarom duidelijk "Neen" aan de door de gemeente geplande kaalslag langs de Burg. A.Heymanstraat. Ze hopen dat het schepencollege het rooien van de bomen zal stopzetten.(F)