Zwijndrecht: Grootse werken aan WZC De Regenboog starten voor bouwverlof 2005

ZWIJNDRECHT. Volgens directeur Luc Schoenaers start het Woon-en Zorgcentrum De Regenboog nog voor de zomervakantie met het bouwen van een nieuw centrum. Enkel de vleugel langs de Regenbooglaan, waar 61 bewoners zijn ondergebracht, blijft staan en al de rest of 80 % wordt afgebroken en maakt plaats voor een modern nieuw complex. 

Eerst wordt langs Dorp Oost een nieuw gebouw opgetrokken met 51 woongelegenheden. Dan wordt gestart aan twee grote vleugels die voor de helft worden gebouwd zodat er een 60 tijdelijke kamers kunnen gebruikt worden. Deze twee vleugels zullen in totaal 144 kamers bezitten. De werken zullen gefaseerd verlopen en verwacht wordt dat er 6 jaar over zal gaan om alles af te werken. Tijdens de werken moet de bestaande campus immers blijven bestaan. Gemiddeld verblijven er in de Regenboog 275 personen in de afdelingen rust-en verzorgingstehuis, dagverzorging, nachtopvang en kortverblijf.  De werken worden geraamd op 22,3 miljoen euro of ongeveer 900 miljoen BEF. Er kan wel beroep gedaan worden op 60 % subsidiëring.

 

Een beeld dat uit het centrum van Zwijndrecht zal verdwijnen is het kloostergebouw in de bocht van Dorp Oost. De afbraak zal ? van de eerste werken zijn omdat daar het nieuwe gebouw komt voor 51 woongelegenheden. Het zullen afzonderlijke kamers van 28 m? zijn met sanitair en douches. Er is een gelijkvloers met 15 kamers en twee verdiepingen met elk 18 kamers. Tussenin komt een centrale ruimte waar het eetmaal wordt genomen maar waar ook de living is met salon met televisie en waar ook animatie zal gebracht worden. Dat concept wordt ook gevolgd in de twee grote vleugels die daar achter worden gebouwd. Hier zal het gelijkvloers wel worden gebruikt voor de dienstlokalen, burelen, keuken, kinesistlokaal en een ingang voor het dagcentrum dat plaats zal bieden voor 15 personen. De twee vleugels zullen per verdiep 36 kamers tellen wat in totaal op 144 komt. Wanneer alle werken voltooid zijn zal er in de Regenboog plaats zijn voor  256 personen.


Het 'Nieuw Woon-en zorgcentrum' wordt voorzien van de meest moderne technieken met een gebouwbeheersysteem waarbij alle technieken geautomatiseerd wordt opgevolgd. Het hemelwater zal worden gebruikt voor de vele toiletten. Om subsidiëring te bekomen voor de werken moest De Regenboog een degelijk Zorgstrategisch plan voorleggen waaruit bleek de bouw noodzakelijk was. De directie wil ook graag een klein zwembad toevoegen, niet alleen voor de recreatie maar ook om moderne therapie?in het water toe te passen. Het zwembad zal wel met eigen middelen moeten worden betaald en daarom zoekt directeur Luc Schoenaers naar sponsors en dat is geen gemakkelijke opdracht.


WZC De Regenboog heeft een bijzonder goede reputatie. De bevolking komt voor 36 % uit Zwijndrecht zelf, 30% uit Antwerpen, 9% uit Beveren, 2% uit Kruibeke en 8% uit andere gemeenten. Het personeel bestaat uit 200 effectieve medewerkers. (F)