Uitzetting Derde Generatie mislukt

KIELDRECHT. De poging van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) om de jongeren van de Derde Generatie uit te zetten uit gekraakte panden aan de Oud Arenberg is met een sisser afgelopen. Dat de jongeren niet zonder slag of stoot zouden vertrekken was te voorspellen. Zij kregen daarbij de steun van Doel 2020 én van het gemeentebestuur van Beveren. Pittig detail: nog voor de uitzetting was gestart, had de maatschappij al aangekondigd dat de operatie was geslaagd. 

"Deze ochtend heeft de gerechtsdeurwaarder krakers uit 5 panden in Oud Arenberg (Kieldrecht) gezet. De panden zijn eigendom van Maatschappij Linkerscheldeoever, die hiermee gevolg geeft aan de uitspraak van de vrederechter. Deze had op 21 augustus van dit jaar beslist dat de krakers binnen de acht dagen vrijwillig de woningen moesten verlaten.", zo kondigde de Maatschappij Linkerscheldeoever een geslaagde operatie aan. Zo ver is het niet gekomen, want door protest van een 40-tal actievoerders en een tussenkomst van burgemeester Marc Van de Vijver is de uitzetting stopgezet. 

De Maatschappij Linkerscheldeoever rechtvaardigt haar actie met een uitspraak van de vrederechter van 21 augustus jl die stelde dat de krakers binnen acht dagen de woningen moesten verlaten. "Uiteindelijk zijn we nu twee maanden na de uitspraak en hebben de jongeren uit eigen beweging de panden nog niet verlaten", zegt Peter Van de Putte, directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Dat MLSO alleen staat met die visie, blijkt uit reacties van onder meer N-VA-frontman Bruno Stevenheydens. Die noemt de actie onbegrijpelijk en onredelijk omdat er tegen het vonnis van de vrederechter nog een beroepsprocedure loopt. "Het verdere optreden van de MLSO komt over als een achterhoedegevecht en getuigt van weinig respect tegenover de nieuwe politieke samenstelling in Beveren. In alle haast wil men nog tijdens de wintermaanden mensen onnodig uit de door hun bewoonde woning zetten en vervolgens de woningen afsluiten en ontmantelen van nutsvoorzieningen waarna zij overgeleverd worden aan verkrotting met als eindbestemming afbraak.", aldus Stevenheydens.

Ook actiegroep Doel 2020 hekelt de actie van de Maatschappij Linkerscheldeoever. "Door het slagen van de uitzetting vooraf al bekend te maken, sprak Peter Vandeputte voor z'n beurt. Een veertigtal actievoerders verhinderden de uitdrijving en toen de MLSO ondersteuning vroeg van de federale politie kreeg die géén toestemming van de burgemeester van Beveren om in actie te komen. Eerder had de burgemeester van Beveren te kennen gegeven dat hij niet opgezet is met een ontruiming.", zegt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. "Binnen de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever is er geen eensgezindheid over de uitzetting. Een stemming hierover begin deze maand waar meerderheid tegen minderheid werd gestemd voor uitdrijving blijkt hoogst betwistbaar. Verschillende leden drongen na de stemming aan op uitstel en om te proberen van de kwestie via dialoog op te lossen. Dat is ook de vraag van de actievoerders en het gemeentebestuur van Beveren. Maar daar had de directie geen oren naar."
Zowel de Derde Generatie als Doel 2020 en het gemeentebestuur willen een menselijke en constructieve oplossing. (mb)

 

Lees ook:

Doel 2020 hekelt pleziervaarten in Antwerpse haven

DOEL. Bewonersvereniging Doel 2020 hekelt de houding van het Antwerps Havenbedrijf dat keer op keer veiligheidsargumenten inroept als het gaat om het herstel van de veerdienst Lillo-Doel maar zelf...