Doel 2020 dient klacht in bij Natuur en Bos

ImageDOEL. Het actiecomité Doel 2020 heeft bij Natuur en Bos klacht in gediend omdat bij de aangekondigde afbraak van een reeks woningen ook de zwaluwnesten zullen sneuvelen. Er zijn momenteel in Doel nestelende huiszwaluwen aanwezig en dat wordt stilaan een uniek beeld in dorpen. Doel is een van de laatste plaatsen in Vlaanderen waar een grote populatie huiszwaluwen is terug te vinden. Die nu zomaar vernietigen zou gewoon wraakroepend zijn. 

 

Doel 2020 weet dat in de dorpskom zich meer dan 80 individuele bewoonde nesten bevinden. Jan Creve zegt: "De vogels en hun typische gemetselde nesten behoren onmiskenbaar tot het natuurlijk én cultureel erfgoed van de streek. Huiszwaluwen stellen specifieke eisen aan hun milieu: dakranden uit natuurlijke grondstoffen en met contrastwerking, natuurlijk reservoir van bouwstoffen uit modder en voedsel  met insecten en rust. In Doel zijn deze factoren in hoge mate voorhanden, een unicum in Vlaanderen."

 

Zwaluwen zijn ook decretaal beschermd volgens het decreet natuurbehoud, KB 9 september 1981 en art. 50 Veldwetboek. De huiszwaluw staat ook bij de 'rode lijstsoort' of de kwetsbare categorie. Reeds in 2005 zag het er niet goed uit in Vlaanderen met de huiszwaluw maar toen was Rupelmonde toch nog een gemeente met een gezonde populatie. In 2004 waren er in Rupelmonde bv. 19 nesten maar in 2005 zocht Ronan Felix er de exacte locaties op en vond er nog 32. En nu nog steeds is deze gemeente een thuis voor vele huiszwaluwen.

 

In Doel bevinden zich onder de dakranden van de woonsten die men maandag wil slopen zwaluwnesten. Volgens de wet betekent dat niets minder dan dat de sloop niet kan doorgaan. De voorgenomen onnodige sloop van woonsten met zwaluwnesten illustreert dat de zogenaamde bekommernis om natuurwaarden van de Antwerpse havenautoriteiten in de feiten weinig voorstelt. Zolang natuur en natuurcompensaties kunnen gebruikt worden om de mensen uit de streek weg te pesten wordt het item gretig gehanteerd. Natuurlijk, de jonge zwaluwen zijn weliswaar reeds uit de nesten en zijn misschien al aan het voorbereiden van de trektocht begonnen.

 

ImageToch moet alles in het werk gesteld worden om de huiszwaluw te redden. Volgens Natuurpunt WAL is de oorzaak van het verdwijnen van huiszwaluwen een gevolg van het klimaat dat zorgt dat er meet woestijnvorming komt tijdens hun tocht naar het zuiden maar ook de mens zelf heeft er wel wat schuld aan omdat ze niet willen dat hun dakgoten bevuild worden en omdat die jonge zwaluwen te veel ‘lawaai’ maken…

 

In Kallo werden steeds zwaluwen gemeld in de Victoriestraat en de Beversedijk. Vorig jaar werden er nog slechts een achttal nesten geteld. Waar is de tijd naartoe dat op de elektriciteitsdraden tientallen zwaluwen zaten, in alle dotpen van Vlaanderen. Nu zitten elektriciteitsleidingen onder de grond. Reeds toen de jaren negentig van vorige eeuw (1991) begonnen was het zwaluwenbestand uitgedund tot zowat een tiende tegenover eind der jaren ’70.

Er zijn ook soorten zwaluwen met naast de huiszwaluw ook de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de oeverzwaluw die jaren geleden op linkeroever in de zandmuren na de opspuiting nestelden. Maar ook dat is voorbij. De huiszwaluw verzamelt modderballetjes voor de nestbouw aan de rand van een poel of plas, waar in Doel zeker geen gebrek is. Het nest is helemaal gesloten met een kleine ingang, net groot genoeg om de vogel doorgang te verlenen. Het wordt meestal juist onder een dakgoot of tegen balken gebouwd en ook wel eens onder bruggen.

 

De huiszwaluw heeft een blauwzwarte rug en witte buik en een gevorkte staart. Vanaf mei legt ze 4 à 5 eitjes en die worden 15 dagen bebroed door beide ouders die ook allebei zorgen voor het voeden. Na 19 tot 22 dagen vliegen ze uit. Het voedsel van de huiszwaluw bestaat uit insecten met vooral muggen en kevertjes, die ze in de vlucht vangen.ze verslindt eigenlijk een massa insecten, elke dag meer dan haar eigen gewicht! (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN/DOEL. Leden van de bewonersvereniging Doel 2020 hebben vrijdagavond in het centrum van Beveren twee reuzenspandoeken bevestigd op een appartementsgebouw in aanbouw. Daarop stonden de slogans...

DOEL. Er was weer een volgende hoofdstuk in het verhaal van het verdwijnscenario voor Doel. Ondanks de aankondiging van de aannemer om alle sloopwerken in Doel op te schorten zijn de werken...

DOEL. De aannemer, aangesteld door de Maatschappij Linkeroever, is vanmorgen toch gestart met het afbreken van woningen in Doel. Zij het op een andere plaats dan eerst werd gedacht, meldt het...

Volgens Jan Creve laat de Maatschappij Linkeroever de sloophamer vandaag toch 12 woningen vernietigen.DOEL. Gisteren kon de geplande afbraak van een reeks woningen in Doel niet doorgaan. Actiegroep...

Dankzij Doel2020 en enkele artiesten kon de afbraak van 13 woningen (even) uitgesteld worden.DOEL. De sloop van 13 woningen in de Haven- en Engelsesteenweg kon vanochtend niet starten. Dat meldt de...

In juni werd al een reeks woningen afgebroken. Vandaag komt de kraan alweer naar Doel.DOEL/WAASLAND. Deze morgen zal Doel waarschijnlijk verder verminkt worden want de Maatschappij voor Grond- en...