Is Zwijndrecht klaar voor begraafbos?

ZWIJNDRECHT. Raadslid Ronny Dobbeleir heeft in de gemeenteraad het voorstel gedaan om in de gemeente Zwijndrecht ook een begraafbos aan te leggen. Hij verduidelijkte het: "Onlangs werd een begraafbos geopend op het Schoonselhof. Het begraafbos op Heimolen te Sint Niklaas wordt geopend in 2011. Het is een ecologische manier van begraven: het is een urne gemaakt van geperst maïs en biologisch volledig afbreekbaar. De voorwaarden voor de doden te herdenken zijn ongeveer dezelfde als voor een strooiweide. In Zwijndrecht is de afstand tussen de begraafplaats en het geboortebos klein. In deze omgeving kan plaats zijn voor een begraafbos, zodat de cirkel rond is. In Nederland en de Scandinavische landen is dit al langer gemeengoed."

Burgemeester Minnebo meende dat vergelijken met de grote steden Antwerpen en Sint-Niklaas, niet op ging voor Zwijndrecht. Het zijn steden die over veel ruimte beschikken. Hij vond het wel een initiatief waar iedereen uit het gemeentebestuur zich zal in kunnen vinden maar in Sint-Niklaas is er een heuse parkzone voor maar Zwijndrecht is wel beperkt in de mogelijkheden. Er is wel nog uitbreiding voorzien van de begraafplaatsen, zowel Zwijndrecht als Burcht maar in Zwijndrecht is dat wel beperkt tot een oppervlakte van 10.000 m² in oostelijke richting of een perceel van 200 op 50 meter. In Burcht kan er zelfs maar een uitbreiding komen van 100 op 20 meter en dat is dan tot tegen de woningen van de Koning Albertstraat.

In Zwijndrecht ligt het geboortebos vlak naast de begraafplaats, een mooie oppervlakte waar  het gemeentebestuur met een zekere fierheid naar kijkt. Elke kind dat geboren is kan zijn naam op de zuilen terug vinden met daarbij ook de geboortedatum. Het is zeker niet de bedoeling om daarbij een begraafbos aan te leggen. Een aansluitend perceel zou daar wel in aanmerking voor kunnen komen maar als daar bomen worden aangeplant kan men bezwaarlijk van een bos gaan spreken omdat de oppervlakte te klein is. Voor de gronden ten westen van het geboortebos, waar het voetbalterrein was, zijn er andere ideeën van tel: bebouwing.

Niet te vergeten is ook dat er naast het kerkhof en langs de tramlijn, ook en hoogstamboomgaard is. Zo’n boomgaard in het centrum van een gemeente is in Vlaanderen wel een zeldzaamheid.
Het ‘oude kerkhof’ , het eerste gedeelte bij het binnen komen, wordt afgebouwd want er wordt niet meer op verder begraven. Graven die niet meer verzorgd worden zullen afgebroken worden. Wat onderhouden wordt, zal blijven. Dat zit opgenomen in een BPA dat een jaar of tien geleden werd opgemaakt en ingekleurd als ‘parkgebied’. Dus naar de toekomst toe wordt het oude gedeelte van de begraafplaats een park.

Er kan een uitbreiding komen langs de oostzijde waar kan gestreefd worden naar milieuvriendelijke urnen. Het moet nog bekeken worden welk reglement daar zal bij gehanteerd worden. In Antwerpen bijvoorbeeld kunnen mensen die in de stad wonen er gratis gebruik van kunnen maken. Van buiten de stad zou men 500 euro moeten betalen. Of die prijs realistisch is, dat is een ander verhaal. Voor Zwijndrecht zijn dat nog zaken die allemaal moeten onderzocht worden in verband met het voorstel van Ronny Dobbeleir. "Ik denk dat niemand hier rond deze tafel er problemen mee zou hebben moest dit worden kunnen gerealiseerd", aldus Minnebo, "Maar ik denk wel dat we er van moeten uitgaan dat we een gemeente zijn met een bijzonder kleine oppervlakte, waardoor we trouwens ook niet zoveel bos hebben. 1/3de van ons grondgebied is industrie. De andere 2/3de moet bewoond worden en dient voor open ruimte, recreatie en noem maar op. Dan heb je echt niet veel mogelijkheden."

Hij onderstreepte ook dat de gemeente toch over twee mooie begraafplaatsen beschikt, die goed onderhouden worden en veel groen in zich dragen. In het verleden behaalde de gemeente trouwens enkele prijzen met realisaties omtrent de begraafplaatsen. De bevolking zelf is ook wel tevreden met wat ze krijgen aangeboden als groenzone op de begraafplaatsen.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Vandaag start de negende Europese week van de begraafplaatsen, een initiatief van  de Association of Significant Cemeteries in Europe. De organisatie telt ruim 130 aangesloten...

SINAAI. Vanaf 2012 zal de Tinelbegraafplaats in Sinaai stilaan worden omgevormd tot een groene zone rond de Sint-Catharinakerk. Daarmee krijgt de begraafplaats een gelijkaardige metamorfose als de...

SINT-NIKLAAS. Ruim 34 van de 36 ceders op middenlaan van de begraafplaats Tereken zijn ziek. De  stad gaat alle bomen langs de dreef rooien en maakt van de gelegenheid gebruik om de dreef om te ...

SINT-NIKLAAS. Vandaag start de Europese week van de begraafplaatsen. Voor de vijfde keer op rij doet Sint-Niklaas mee. De begraafplaatsen in de stad en haar deelgemeenten tellen een aantal...

KRUIBEKE. Op alle begraafplaatsen van de gemeente zal een nieuw retributiereglement wodren toegepast i.v.m. de tarieven voor de naamplaten in de columbaria en de graftekens in de urnenvelden.

Ook het domein Hof ter Saksen zal vanaf 1 april open blijven tot 20 uur.BEVEREN.Vroeger was de begraafplaats open van 9u tot 16u30 maar voortaan zullen de begraafplaatsen vanaf 1 april tot 31...