Wil Kruibeke een gemeentelijke fuifzaal in Dancing Van Dijck?

BAZEL. Het zoeken naar een fuifzaal wordt in Kruibeke in meerdere afleveringen geschreven. Er was eerst het prachtig voorstel van het inrichten van een fuifzaal in een jeugdcentrum dat in de vroegere taverne Schelderust aan de Scheldelei Kruibeke, zou komen. Maar er volgden onverwachte juridische steekspelletjes en er kwam niets van. Nu de gemeente er toch eigenaar van is geworden, blijkt dat door het aanleggen van de potpolder het daar natuurgebied is geworden. Ondertussen was op de hoek van de Bazelstraat en de Moortelstraat, begonnen aan een groots bouwwerk en burgemeester Denert wist dat daar een enorm grote kelderverdieping bijhoorde. Uitstekend om er een fuifzaal in onder te brengen. Maar de mensen uit de buurt verzetten zich en wilden geen fuifzaal naast hun deur. Nu is de zaak Scapino er boven en geen fuifzaal er onder. Al meent de burgemeester dat er nog steeds een mogelijkheid is deze locatie toch in te nemen.
Alhoewel, de gemeente heeft nog een ander gebouw op het oog. Het zou een feestzaal zijn die te koop staat maar burgemeester Denert wil het nog niet bekend maken. Toch vernamen we uit goede bron dat het zou gaan om Dancing Van Dijck in de Hoogstraat te Bazel. Een feestzaal-dancing die inderdaad te koop staat, maar tijdens de weekends door een huurder nog wordt open gehouden. Afwachten dus, hoe deze aflevering "zoeken naar een fuifzaal" zal aflopen. Maarten Perpet van Jong cd&v Kruibeke heeft er gisteren nog op gewezen dat de Kruibeekse jongeren al 20 jaar wachten op een fuifzaal. (F)