Jeugdhuis Djem krijgt renteloze lening

MELSELE. Heel wat Melseelse  jongeren woonden dinsdagavond de zitting van de Beverse gemeenteraad bij. Er moest immers beslist worden of het jeugdhuis een renteloze lening van 25.000 euro kreeg. Het was daarbij vooraf tot onenigheid gekomen tussen het Djem-bestuur en het Vlaams Belang. Er vielen zelfs harde woorden die in een Melseels plaatselijk blad zelfs uitmondden in woorden van de orde 'racisten'. Ook het ophangen van de ontelbaar veel slogans met "Djem moet blijven", was helemaal niet nodig want het Vlaams Belang heeft nooit gezegd dat het jeugdhuis zou moeten verdwijnen. Ook het toestaan van een renteloze lening was voor hen geen probleem. Fractieleider Bruno Stevenheydens had op een internetpagina van het jeugdhuis gelezen dat het Vlaams Belang op de gemeenteraad "gif zou spuiten".  Dat gebeurde helemaal niet want Stevenheydens tilde alleen zwaar aan een paar gegevens waar zelfs het Jeugdhuis zelf niet was bij betrokken. Wel het gemeentebestuur. Dat nam geen initiatieven toen de voorbije zomer de buurtbewoners een open brief schreven rond lawaaihinder. Na 4 maanden heeft het gemeentebestuur daar niet eens op een constructieve manier op gereageerd. De omwonenden vreesden ook dat er na de verbouwingen, mogelijkheid zou zijn om het aantal fuiven op te drijven. De gemeente had volgens het Vlaams Belang hier de bemiddelaar van de problematiek moeten zijn naar de omwonenden toe. Stevenheydens stelde nog voor dat de gemeenteraadsleden zelf, via een commissie, over de geluidsoverlast en fuifproblematiek moesten ge?nformeerd worden.  Tot hiertoe werden zij  niet ingelicht. Nu het Vlaams Belang over deze zaak een initiatief nam, werd het meteen de zondebok. Zo bekeek Stevenheydens het.
Het was dus merkwaardig dat in het betoog van de fractieleider op geen enkel ogenblik werd gesproken over de kern van de zaak: het toekennen van een renteloze lening. Daar wees ook schepen Marc Van de Vijver op. "Stevenheydens brengt weer zijn eigen waarheid", zei hij. Hij wees er op dat de renteloze lening in deze gemeenteraad moest worden toegekend want anders werd het in 2005. Voor de verbouwing kan Djem ook genieten van een subsidie van 50.000 euro waarin dan het geluidsarm maken van het gebouw zit. En daar gaat het om. Dat is de oplossing voor het hele probleem. De schepen vond het verkeerd te zeggen dat het aantal grote fuiven, waarbij een afwijking van het sluitingsuur nodig is, gevoelig zou stijgen. Het aantal wordt zeker beperkt en dat zal worden besproken tussen het college en Djem en een protocol zal worden opgesteld.
Voor het Vlaams Belang is er rond het Jeugdhuis Djem geen probleem, als er met de buren goed wordt afgesproken en wanneer er een oplossing is voor de geluidsoverlast. Schepen Van de Vijver kondigde een buurtvergadering aan en nodigde Stevenheydens uit, maar dan niet om in het panel te zitten. De renteloze lening werd uiteindelijk goedgekeurd en de raadszaal werd gevuld met luid applaus en even later klonken buiten in de Statiestraat de vreugdezangen van de jeugd. Bij de stemming sprak het Vlaams Belang de onthouding uit. Djem kan verder werken aan de knappe toekomst ten bate van de jongeren. Melsele zonder jeugdmonument Djem? Djem verdwijnen? Ben je gek?.(F)