Stad strenger tegen overtredens tijdelijk parkeerverbod bij veegbeurten

SINT-NIKLAAS. Via het zogenaamde veegplan houden wijkonderhoudsploegen, of wops, de straten van Sint-Niklaas proper. Drie tot vijf keer per jaar ruimen zij zwerfvuil, verwijderen op een milieuvriendelijke manier onkruid en vegen straten en goten. En daar loopt het wel eens mis. In straten waar veel auto’s geparkeerd worden, wordt vooraf een tijdelijk parkeerverbod aangekondigd. Nu blijkt dat heel wat bestuurders dat verbod aan hun laars lappen. Daartegen gaat de stad nu strenger optreden.

De wijkonderhoudsploegen reinigt drie tot vijf keer per jaar elke straat. Zo’n reinigingsbeurt bestaat doorgaans uit het schoonvegen van straat en goot, het reinigingen van de kolken, het ruimen van zwervuil en bladeren. De stad kondigt een reinigingsbeurt aan met verkeersborden, informatieborden van de wops, een bewonersbrief en daags voor een kuisbeurt krijgt elke geparkeerde wagen een briefje met de aankondiging tegen de voorruit. Ondanks dat de veegbeurten met parkeerverbod ruim op tijd en op verschillende worden aangekondigd, blijken heel wat bewoners dat tijdelijk parkeerverbod aan hun laars te lappen.

In de huidige regeling probeert de politie eigenaars van nog geparkeerde auto’s te verwittigen vooraleer een takelwagen op te roepen. Maar dergelijke manier werkt niet vlot, en dus gaat de stad strenger optreden.  Vanaf midden oktober maakt de politie een proces-verbaal op van alle overtreders. Wagens die niet verplaatst worden, zullen weggetakeld worden op kosten van de eigenaar van de wagen.
Dat bewoners zich aan het parkeerverbod houden is in hun eigen belang: een propere straat geeft een goed gevoel en het risico op beschadiging van de wagen door o.a. wegspringende steentjes verdwijnt.
Met deze actie wil de stad enerzijds haar inwoners wijzen op het belang van de veegbeurten en het parkeerverbod en anders de veegbeurten efficiënter door verlopen. (mb)

 

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT.  Burcht maakt zich op voor een actief weekend met een kermis en braderij. De kermis staat op haar vertrouwde stek op het Kaaiplein en is te bezoeken van zaterdag tot en met maandag....

BEVEREN. Als evenementen (een deel van de) openbare ruimte innemen, kan je niet om parkeerverboden heen. Dat is vanaf dit weekend het geval in Beveren. 

ZWIJNDRECHT.  Vrachtwagens boven 7,5 ton mogen niet meer parkeren langs de Krijgsbaan, tussen de Melselestraat en de Lindenstraat in Zwijndrecht. Daarvoor zullen deze week nieuwe verkeersborden...

SINT-NIKLAAS. De stad Sint-Niklaas schrapt de veeg- en reinigingsbeurten van vandaag en morgen. Door de aanhoudende vrieskou is het niet mogelijk om zwerfvuil te vegen en de kolkenzuiger in te...

De stad Sint-Niklaas schakelt een dertigtal arbeiders in voor de wops.SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur stuurt wijkonderhoudsploegen, kortweg wops, op pad om de straten en pleinen in de stad en haar...