Vlaams belang gekant tegen uitbreiding Jeugdhuis Djem

BEVEREN. Het BPA Burggravenhoek te Melsele zal de huidige bestemming van jeugdhuis Djem wijzigen, waardoor het niet langer in woongebied maar wel in een gebied voor openbaar nut komt te liggen. Daarbij wordt dan de aanpalende tuin gevoegd die nog moet onteigend worden. Tussen de bewoners van de Dambrugstraat en het Jeugdhuis Djem is het niet altijd koek en ei. De omwonenden hebben in augustus reeds een open brief geschreven.

Het Vlaams Belang heeft daar weet van en citeert uit de brief dat de geluidshinder, vandalenstreken en kleine criminaliteit een ongeoorloofd hoogtepunt hadden bereikt, waardoor telkens  politie-interventie nodig was alvorens de situatie weer tot rust kwam. Vechtpartijen werden verder uitgevochten op straat, keiharde muziek en schade aan hun woonhuizen die nooit wordt vergoed. Tevens dienden zij als kuisploeg voor de talrijke braak- en urinesporen, de volgende ochtend.


Reeds in 2000 heeft het jeugdhuis aan het gemeentebestuur laten weten een verhuis te overwegen omdat de huidige ligging aanleiding gaf tot regelmatige klachten van buurtbewoners. Uiteindelijk is daar niets van gekomen. Bruno Stevenheydens van het Vlaams Belang wees er op dat zijn partij sinds die periode het standpunt heeft ingenomen dat Djem kan blijven, mits dat er geen uitbreiding komt van de fuifcapaciteit en mits verbouwingswerken om de overlast te beperken.


Maar zonder de buurtbewoners er voorafgaandelijk over te verwittigen, werd er door het college in juni 2004 een stedenbouwkundige vergunning verleend voor verbouwingen waarvoor er wettelijk geen openbaar onderzoek nodig was. Via de voorziene verbouwingen wil, volgens het Vlaams Belang, het jeugdhuis haar fuifactiviteiten fors uitbreiden.  Voorlopig zou Djem de fuifcapaciteit enkel verdubbelen maar, na het inwinnen van informatie, vreest Vlaams Belang dat men dan wettelijk de mogelijkheid hebben om meerdere fuiven per week te organiseren. Blijkbaar sluit het gemeentebestuur de ogen voor de overlastproblemen die er de jongste jaren aan het jeugdhuis zijn geweest en dat getuigt van weinig respect voor de omwonenden.


Fractieleider Bruno Stevenheydens zei dat hij bij de politiediensten een overzicht had gevraagd van de overlastproblematiek rond het jeugdhuis Djem. Van januari 2001 tot en met augustus 2004 hebben de politiediensten op 14 verschillende data - bijna steeds na middernacht - moeten optreden. In totaal gaat het over 17 tussenkomsten, dus soms meerdere per nacht, voornamelijk om de muziek stiller te laten zetten, voor nachtlawaai en voor een vechtpartij.  Daarbij moet worden gesteld dat de omwonenden niet bij elke vorm van overlast de politie verwittigden.


Voor de Vlaams-Belangfractie mag Djem blijven mits het huidige aanbod aan fuiven wordt behouden. De geplande gebiedswijziging van woonzone naar zone van openbaar nut is voor deze fractie onaanvaardbaar. Net zoals het onaanvaardbaar is dat de buur naast Djem, zijn tuin verliest zodat men in het jeugdhuis de mogelijkheid heeft om over een groter terrein achteraan te beschikken. Vlaams Belang meent te weten, dat het jeugdhuis daardoor, tijdens de zomermaanden buitenactiviteiten  kan organiseren. De intenties daarover zijn onduidelijk, maar als het over optredens en/of fuiven zou gaan, betekent dit voor de omwonenden een zoveelste verstoring van hun nachtrust.  Dinsdag 30 november komt het BPA Burggravenhoek ter sprake in de Beverse gemeenteraadszitting en daar zullen wellicht puntjes op de i worden gezet. Het bestuur van Jeugdhuis Djem wil er echt alles aan doen om met de buren en de omwonenden op goede voet te leven. Zij hebben gezegd alles te ondernemen om de hinder tot een minimum te herleiden. Iets dat bij verbouwingen, zeker financiële consequenties zal inhouden. (F).

 

Lees ook:

BEVEREN/MELSELE. Het BPA Burggravenhoek in het Melseelse centrum dat gaat over de gronden achter Jeugdhuis Djem en tussen de richtingen Kalishoekstraat - Elisabethstraat en kerkhof, komt maar niet...

MELSELE. Het BPA Burggravenhoek in het centrum van Melsele werd in oktober 2007 al grotendeels goedgekeurd. Toch gebeurde dat niet voor een paar zones. Maar daar kan het schepencollege zich niet in...

BEVEREN. In het centrum van Melsele moet het BPA Burggravenhoek, gelegen tussen de St.-Elisabethstraat-Dambrugstraat- Kaliskhoekstraat en N70, zorgen voor een park. Om er toegang te verschaffen zou...